Visma marktleider in GovTech voor fysieke domein door overname Nazca en Genetics

Visma, Europees leider in cloudsoftware neemt New Generation Software Group (NGSG) van IceLake Capital over. NGSG is een krachtenbundeling van Nazca en Genetics. Met de overname van deze GovTech specialisten verstevigt Visma zijn positie als IT-partner voor overheidsorganisaties om uitdagingen als de inrichting van de leefomgeving en verbetering van de milieukwaliteit te ondersteunen.

Macro-economische factoren, zoals energietransitie, woningtekort, – digitalisering, en wijzigende wet- en regelgeving (zoals de Omgevingswet) voeden de behoefte bij overheidsorganisaties aan ondersteuning middels moderne technologie. Dit om tijdig de juiste informatie te genereren voor het succesvol uitvoeren van het beleid in samenwerking met burgers en bedrijven. 

Door de overname van NGSG breidt Visma de aanwezigheid in de overheidssector met haar ketenpartners uit. Nazca biedt met haar oplossing Bodem Digitaal Op de Kaart (BDOK), quickscans en rapportages voor ingenieursbureaus en infrastructuurbedrijven. Hiermee kunnen zij de grond analyseren en controleren vóór de graafwerkzaamheden. Omdat de oplossing SaaS compliant is, gebruiken gemeenten en makelaars het ook voor het verzamelen, analyseren en delen van milieugegevens. Genetics levert SaaS-oplossingen om processen rondom vergunningen bij gemeenten, provincies, waterschappen en milieuorganisaties te vereenvoudigen. 

Via onder meer Visma Roxit en iAsset bedient Visma al een groot aantal overheidsorganisaties en ketenpartners met gestandaardiseerde cloudoplossingen ten behoeve van de inrichting en het beheer van de fysieke leefomgeving. Doordat New Generation Software Group aansluit, biedt Visma nu ook configureerbare SaaS-oplossingen voor de vraagstukken van grote complexe overheidsorganisaties. 

John Reynders, Area Director Benelux bij Visma: “De woningbouwopgave, klimaatadaptatie en energietransitie zijn grote uitdagingen die we als Visma willen faciliteren door het bieden van oplossingen aan onze opdrachtgevers. Via cloudoplossingen ondersteunen we overheidsorganisaties om de juiste informatie op het juiste moment beschikbaar te stellen. Als Visma willen we hier een stevige positie in hebben omdat dit onderwerp perfect aansluit bij onze missie: shaping the future of society through technology. We zijn dan ook erg blij en trots dat New Generation Software Group aansluit bij Visma. Zo kunnen we gezamenlijk bijdragen aan een betere maatschappij.”

Bayram Demir (CEO bij New Generation Software Group): “Gemeenten, provincies, waterschappen en veiligheidsregio’s staan voor enorme uitdagingen als het gaat om het fysieke domein. Wij zijn ervan overtuigd dat de uitvoering enkel slaagt als betrokken partijen intensief samenwerken. Als onderdeel van Visma kunnen wij onszelf versterken door samen te werken met andere GovTech bedrijven in de Visma Groep. We gaan door met waar we goed in zijn. Tegelijkertijd ontstaan geweldige kansen om via samenwerking cloudoplossingen te ontwikkelen die processen in het fysieke domein vereenvoudigen.”

Genetics en Nazca blijven onder eigen naam als zelfstandig onderdeel binnen de Visma Groep. Wel gaan ze samenwerken met andere Visma GovTech bedrijven in de Benelux. Door verbreding van het product- en klantenportfolio groeit Visma met deze overname uit tot marktleider op het gebied van cloud software voor ruimtelijke ontwikkeling, vergunningsverlening, toezicht & handhaving en informatiesystemen voor de ondergrondse infrastructuur. 

Categorieën