Disclaimer

Hoewel bij het gereedmaken van deze informatie de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Visma Roxit is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze informatie.

©2007-2020 Visma Roxit

Alle intellectuele eigendomsrechten komen uitsluitend toe aan Visma Roxit of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze informatie worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Visma Roxit.

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan:
Visma Roxit
Kelvinbaan 42
3439 MT Nieuwegein
info@moorwerkt.nl

Verwijzingen in deze informatie kunnen voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Visma Roxit geen controle heeft. Visma Roxit draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van die informatiebronnen.