Documentcreatie

Wilt u ook met Documentcreatie aan de slag?

Via MOOR Documentcreatie genereert u volledig geautomatiseerd, op basis van een vooraf vastgesteld sjabloon, een brief die automatisch wordt toegevoegd als bijlage bij de vergunning en/of instemming, nadat u via MOOR een besluit heeft goed- of afgekeurd. Deze automatisch gegenereerde brief gaat ook mee naar het archief.

Automatische briefgeneratie

Via het MOOR Platform® nemen wegbeheerders doorlopend allerlei besluiten door het goed en/of afkeuren van vergunningen, instemmingen en meldingen. Diverse gemeenten informeren vervolgens de aanvrager per brief over het genomen besluit. Met deze module kunt u de via MOOR genomen besluiten met één druk op de knop voorzien van een standaardbrief.

Implementatie en beheer

Om de Documentcreatie module in te richten, zorgt u per brieftype voor een sjabloon. Per sjabloon bepaalt de wegbeheerder zelf welke vergunningsdetails (velden) terug moeten komen in de brief. Ook kunt u een gedigitaliseerde handtekening toevoegen aan het sjabloon.

MOOR Platform® werkt!
Roel van Haren | Accountmanager

“Vanuit mijn functie als accountmanager onderhoud ik het contact met zowel nieuwe als bestaande gemeenten over de mogelijkheden en oplossingen die MOOR kan bieden. Indien u geïnteresseerd bent in het MOOR Platform®, neem dan contact met mij op”.

Stel een vraag aan Roel »
MOOR biedt meer!
Luuk Spijkers | Accountmanager

“Als accountmanager ben ik resultaatgericht, sta open voor verschillende gedachten, belangen en verantwoordelijkheden. Ik vind het een uitdaging om deze samen in kaart te brengen. En in te richten in onze SaaS oplossing. Ook het volgen van de trends en marktontwikkelingen zijn hierin belangrijk. Heeft u interesse in het MOOR Platform®? Neem dan contact met mij op.”

Stel een vraag aan Luuk »
MOOR biedt meer!
Saskia Willems | Accountmanager

Als accountmanager bouw ik graag duurzame relaties op. Toegevoegde waarde leveren aan de doelen waarvoor een gemeente gesteld staat. Dat geeft mij voldoening en plezier. Meer weten over de mogelijkheden van MOOR? Ik kijk uit naar uw reactie. “

Stel een vraag aan Saskia »