Het MOOR jaaroverzicht 2023

Het jaar 2023 is voorbij en wij hebben weer een MOOR overzicht samengesteld. In dit overzicht treft u de belangrijkste kengetallen aan die te maken hebben met het vergunnen, beoordelen en administratief afhandelen van graafvergunningen en -meldingen.

Ook in het afgelopen jaar zijn er weer veel werkzaamheden uitgevoerd. Via het MOOR Platform® zijn meer dan 213.000 graafmeldingen en bijna 39.000 vergunningaanvragen verwerkt. Graafwerkzaamheden blijven dus aan de orde van de dag. De indicatie FTE berekening is verzwaard omdat de afhandeling van meldingen en vergunningen meer tijd vergt.

De 293 MOOR-gemeenten ontvangen binnenkort ook een gemeentespecifiek jaaroverzicht, waarin de cijfers voor iedere individuele gemeente zijn samengebracht. Dit biedt interessant vergelijkingsmateriaal: hoeveel wijkt uw gemeente af van het landelijke beeld?

Download de MOOR jaaroverzicht 2023 infographic

Categorieën