Privacy Statement

Visma Roxit is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Adres                  : Kelvinbaan 42
Postcode            : 3439 MT Nieuwegein
Telefoon             : 088 23 44 700
Website              : roxit.nl

Algemeen
Visma Roxit spant zich in voor de inhoud van deze website en doet er alles aan om de website actueel te houden en te voorzien van juiste informatie. Wij gaan vertrouwelijk om met de informatie die u ons via de website verstrekt.
Komt u toch iets tegen dat niet correct is, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. U kunt zelf kiezen op welke wijze u ons dit wilt laten weten. Alle benodigde gegevens staan op de contactpagina.

Privacy
Visma Roxit doet haar best om er voor te zorgen dat er op zodanige wijze met uw persoonsgegevens wordt omgegaan dat uw privacy zo veel als mogelijk wordt beschermd en gewaarborgd. Visma Roxit houdt alleen die persoonsgegevens bij die zij nodig heeft om u van dienst te kunnen zijn, voor het bijhouden van webstatistieken en om te kunnen voldoen aan de verplichte vereisten. Als u vragen heeft over deze privacy-verklaring of over de verwerking van gegevens, neemt u dan contact met ons.

Persoonsgegevens
Visma Roxit verzamelt en bewaart bepaalde informatie van bezoekers over het gebruik van deze website, zoals de datum en tijd waarop u de website heeft bezocht, het type browser, browser-taal, het Internet Protocol (IP) adres van de door u gebruikte computer, het aantal hits, welke pagina’s en sub-pagina’s eerder zijn bezocht en de duur van de gebruikerssessie. Wij gebruiken hier Google Analytics voor. Visma Roxit heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten en wij delen geen gegevens met Google. Visma Roxit houdt geen unieke persoonsgegevens bij (bijvoorbeeld uw naam, e-mail adres of dergelijke), tenzij u daarvoor kiest en deze informatie specifiek vermeldt.

Cookies
De informatie wordt verzameld via een cookie. Een cookie is een tekstbestand dat door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. In onze cookies wordt geen naar personen te herleiden informatie opgenomen.
De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar doorgaans kunt u de instelling van uw browser wijzigen om dat te verhinderen. Als u geen cookies wilt ontvangen, kijk dan onder de Help-functie van uw Internet-browser om te zien hoe u alle cookies kunt blokkeren. U kunt ook een seintje ontvangen voordat een cookie wordt opgeslagen.

Contactformulieren:
U kunt zich via onze website aanmelden voor een nieuwsbrief of via een contactformulier in contact komen met één van onze medewerkers. De gegevens die u hier achterlaat, zoals bijvoorbeeld voornaam, achternaam en e-mailadres, worden uitsluitend verwerkt voor het doel waarvoor u op dat moment toestemming geeft, namelijk:

Account aanvragen
U kunt via onze websites een zakelijk klant account aanvragen om toegang te verkrijgen tot onze platforms. De gegevens die u hiervoor opgeeft, worden uitsluitend gebruikt om een gebruikersaccount te maken. Deze gegevens blijven bewaard, zolang u zelf actief bent op het platform en uw organisatie klant is van Visma Roxit.

Servicedesk
Onze klanten worden, wanneer zij contact zoeken met de servicedesk, in sommige gevallen geattendeerd op de mogelijkheid dat hun gesprek wordt opgenomen. Hierbij baseren wij ons op de grond gerechtvaardigd belang. Wij achten het geregeld terugluisteren van gesprekken onmisbaar om met onze medewerkers samen kunnen reflecteren op hun functioneren. Gesprekken blijven maximaal 30 dagen bewaard in een besloten omgeving, waarna ze volledig worden verwijderd. Gesprekken worden alleen teruggeluisterd met de betrokken medewerker en niet gedeeld met anderen. Alleen inkomende gesprekken worden bewaard. Indien u niet wilt dat uw gesprek wordt opgenomen of teruggeluisterd, kunt u uw vraag via het ticketsysteem stellen, met het verzoek om teruggebeld te worden. Zo blijft uw gesprek buiten de scope van de opnamen.

Inloggen platform
Via de website kunt u inloggen op onze platforms. Hiertoe heeft u alleen toegang wanneer u een zakelijk klantaccount bij ons heeft en uw organisatie klant is van Visma Roxit.

Chatten
Via onze website kunt u chatten met één van onze collega’s. Via onze chattool worden de volgende gegevens vastgelegd: IP-adres van de door u gebruikte computer en welke pagina’s u heeft bezocht.

Deze gegevens zijn anoniem en kunnen wij niet koppelen aan een persoon. Wij gebruiken deze gegevens om statistieken op te bouwen over het gebruik van onze chatdienst. Deze gegevens worden gedeeld met PureChat, zie https://www.purechat.com/privacy.

Delen van persoonsgegevens met derden

Visma Roxit. verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden, wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Visma Roxit en op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@roxit.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.

Visma Roxit. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is, zonder voorafgaande aankondiging, onderhevig aan wijzigingen uit hoofde van wetswijzigingen of veranderingen in de bedrijfsvoering. Controleer daarom deze webpagina van tijd tot tijd of er veranderingen zijn doorgevoerd.