Kaartintegratie en kaartpublicatie

Wilt u ook aan de slag met extra kaartlagen?

Bij het beoordelen van vergunningaanvragen en graafmeldingen voor werkzaamheden aan kabels- en leidingen toetsen gemeenten deze aan diverse aspecten: bomen, archeologie, verontreinigde grond, riolering en andere zaken die boven- of ondergronds aanwezig zijn. Maar ook de BGT, kadastrale grenzen of gebieden in beheer bij andere vergunning-verlenende instanties bevatten waardevolle informatie, die van belang is voor het uiteindelijk goed- of afkeuren van een vergunning of melding.

Met de introductie van het Werkplein bieden wij de mogelijkheid om deze aspecten visueel en op basis van locatie te toetsen. Daarnaast kan het zinvol zijn om (actuele of historische) locatiegebonden informatie over graafwerkzaamheden te exporteren naar andere applicaties. Met de modules Kaartintegratie en -publicatie kunnen wij deze relevante kaartlagen en informatie voor u ontsluiten.

Kaartintegratie

De module Kaartintegratie maakt het mogelijk om kaartlagen binnen het MOOR Werkplein te ontsluiten voor u en uw collega’s. Gemeenten bepalen vervolgens of (een selectie van) deze kaartlagen ook ter beschikking worden gesteld aan de netwerkbedrijven. Het voordeel hiervan is dat zij tijdens het indienen al rekening kunnen houden met de specifieke situatie ter plaatse, zodat de kwaliteit van de aanvraag vergroot wordt.

Externe kaartservices worden direct in het MOOR Werkplein ontsloten. Dit kan een kaartservice van uw eigen organisatie zijn, maar ook van een andere organisatie, zoals een PDOK van het Kadaster. Wijzigingen worden direct getoond in het MOOR Werkplein. U heeft dus altijd de meest actuele brondata ter beschikking.

Kaartpublicatie

Via de module Kaartpublicatie kunt u via het Werkplein altijd direct inzicht krijgen in alle geplande, in uitvoering zijnde en historische activiteiten binnen uw verzorgingsgebied. Ook kan deze informatie beschikbaar worden gesteld in andere applicaties voor andere toepassingen.

U besluit zelf welke informatie uit een vergunning en melding wordt gedeeld. Meldingen en vergunningen uit uw verzorgingsgebied worden door middel van een webservice beschikbaar gesteld aan collega’s, partners, bedrijven en/of burgers.

Ook deze module werkt op basis van actuele data. Wijzigingen in MOOR zijn dan ook direct inzichtelijk via deze service.

MOOR biedt meer!
Saskia Willems | Accountmanager

Als accountmanager bouw ik graag duurzame relaties op. Toegevoegde waarde leveren aan de doelen waarvoor een gemeente gesteld staat. Dat geeft mij voldoening en plezier. Meer weten over de mogelijkheden van MOOR? Ik kijk uit naar uw reactie. “

Stel een vraag aan Saskia »
MOOR biedt meer!
Luuk Spijkers | Accountmanager

“Als accountmanager ben ik resultaatgericht, sta open voor verschillende gedachten, belangen en verantwoordelijkheden. Ik vind het een uitdaging om deze samen in kaart te brengen. En in te richten in onze SaaS oplossing. Ook het volgen van de trends en marktontwikkelingen zijn hierin belangrijk. Heeft u interesse in het MOOR Platform®? Neem dan contact met mij op.”

Stel een vraag aan Luuk »
MOOR Platform® werkt!
Roel van Haren | Accountmanager

“Vanuit mijn functie als accountmanager onderhoud ik het contact met zowel nieuwe als bestaande gemeenten over de mogelijkheden en oplossingen die MOOR kan bieden. Indien u geïnteresseerd bent in het MOOR Platform®, neem dan contact met mij op”.

Stel een vraag aan Roel »