Rapportage

Wilt u ook beschikken over krachtige stuurinformatie?

Bij veel gemeenten leeft de behoefte aan ‘benchmarking’. Vragen als ‘Hoeveel graafmeldingen heeft onze gemeente en hoe verhoudt dat zich tot het landelijke beeld?’ worden regelmatig gesteld.

MOOR Rapportage biedt de mogelijkheid om op deze en andere vragen een direct en pasklaar antwoord te geven. Hiermee krijgt u als MOOR Platform® gebruiker inzicht in de belangrijkste indicatoren. Aspecten als aantallen meldingen, straatwerkkosten, percentages calamiteiten komen hierin terug, maar ook vergelijkingen t.o.v. landelijke gemiddelden en trends worden hiermee zichtbaar.

Maximaal inzicht en controle

De rapportage biedt krachtige stuurinformatie waarmee de werkzaamheden van een coördinator kabels- en leidingen inzichtelijk worden gemaakt en waarmee op politiek-bestuurlijk niveau verantwoording kan worden afgelegd.

Daarnaast biedt het een mogelijkheid om het gesprek aan te gaan met partners, zoals netbeheerders en aannemers, om de performance verder te verbeteren. MOOR Rapportage wordt als dienst aangeboden en aan het einde van elk kwartaal opgemaakt en verstuurd. De jaarlijkse fee is afhankelijk van het aantal inwoners.

MOOR biedt meer!
Saskia Willems | Accountmanager

Als accountmanager bouw ik graag duurzame relaties op. Toegevoegde waarde leveren aan de doelen waarvoor een gemeente gesteld staat. Dat geeft mij voldoening en plezier. Meer weten over de mogelijkheden van MOOR? Ik kijk uit naar uw reactie. “

Stel een vraag aan Saskia »
MOOR Platform® werkt!
Roel van Haren | Accountmanager

“Vanuit mijn functie als accountmanager onderhoud ik het contact met zowel nieuwe als bestaande gemeenten over de mogelijkheden en oplossingen die MOOR kan bieden. Indien u geïnteresseerd bent in het MOOR Platform®, neem dan contact met mij op”.

Stel een vraag aan Roel »
Vergroot regie op ondergrondse infra!
Henk Van Milgen | Specialist MOOR Platform®

“Naast het aansluiten van gemeenten op MOOR ben ik als specialist MOOR Platform® betrokken bij projecten, waarbij de regie door zowel gemeenten als netbeheerders op de ondergrondse infra wordt vergroot. Door samenwerking en processen lean te maken kunnen de maatschappelijke kosten voor de burger omlaag.”

 

 

Stel een vraag aan Henk »
MOOR biedt meer!
Luuk Spijkers | Accountmanager

“Als accountmanager ben ik resultaatgericht, sta open voor verschillende gedachten, belangen en verantwoordelijkheden. Ik vind het een uitdaging om deze samen in kaart te brengen. En in te richten in onze SaaS oplossing. Ook het volgen van de trends en marktontwikkelingen zijn hierin belangrijk. Heeft u interesse in het MOOR Platform®? Neem dan contact met mij op.”

Stel een vraag aan Luuk »