Het MOOR-overzicht voorjaar 2023

Het eerste halfjaar 2023 is voorbij en wij hebben weer een MOOR overzicht samengesteld. In dit overzicht treft u de belangrijkste kengetallen aan die te maken hebben met het vergunnen, beoordelen en administratief afhandelen van graafvergunningen en -meldingen.

Duidelijk is in ieder geval dat er ook in het voorjaar 2023 weer veel graafwerkzaamheden zijn uitgevoerd. In het eerste halfjaar zien we dat via het MOOR Platform® bijna 114.000 graafmeldingen en ruim 20.000 vergunningaanvragen zijn verwerkt. Graafwerkzaamheden blijven dus aan de orde van de dag.

De 290 MOOR-gemeenten ontvangen binnenkort ook een gemeentespecifiek jaaroverzicht, waarin de cijfers voor iedere individuele gemeente zijn samengebracht. Dit biedt interessant vergelijkingsmateriaal: hoeveel wijkt uw gemeente af van het landelijke beeld?

Download de MOOR Hafjaaroverzicht 2023 infographic

 

Categorieën