Het MOOR-jaaroverzicht 2022

Het jaar 2022 is voorbij en wij hebben weer een MOOR Jaaroverzicht samengesteld. In dit overzicht treft u de belangrijkste kengetallen aan die te maken hebben met het vergunnen, beoordelen en administratief afhandelen van graafvergunningen en -meldingen.  Duidelijk is in ieder geval dat er ook in 2022 weer veel graafwerkzaamheden zijn uitgevoerd. We zien dat via het MOOR Platform® bijna 200.000 graafmeldingen en ruim 39.000 vergunningaanvragen zijn verwerkt. Graafwerkzaamheden blijven dus aan de orde van de dag. Wellicht herkent u dit vanuit uw eigen woonomgeving, dorp, stad of gemeente? De meer dan 285 MOOR-gemeenten ontvangen ook een gemeentespecifiek jaaroverzicht, waarin de cijfers voor iedere individuele gemeente zijn samengebracht. Dit biedt interessant vergelijkingsmateriaal: hoeveel wijkt uw gemeente af van het landelijke beeld?

Download de MOOR Jaaroverzicht 2022 infographic

 

Categorieën