Projectafstemming

Vroegtijdige en optimale afstemming van boven- en ondergrondse infraprojecten

 

In deze sessie vertellen Triest de Jonge (Hoofd Openbare Ruimte, gemeente Goes), Henri van de Zande (samenwerkingscoördinator Evides en Ruben Vlek (Sales Manager MOOR platform) over deze unieke samenwerking die als voorbeeld kan dienen voor de andere provincies.

Wegbeheerders als Rijkswaterstaat, provincies en waterschappen hebben te maken met forse investeringen in de fysieke infrastructuur, zoals de aanleg en verbreding van (vaar)wegen en uitvoeren van grote onderhoudswerkzaamheden. Lokale wegbeheerders zoals gemeenten staan voor grote opgaven zoals het onderhoud van wegen, projectontwikkeling, nieuwbouw en het vervangen van riolering. Daarnaast moeten gemeenten zich voorbereiden op klimaatveranderingen en de impact daarvan op de openbare ruimte.

Tegelijkertijd hebben netbeheerders de opgave om een aanzienlijk deel van hun verouderde kabels en leidingen te saneren, nieuwe netwerken aan te leggen en bestaande netwerken geschikt te maken voor o.a. de energietransitie. Ondertussen gaat het onderhoud aan de bestaande kabels en leidingen gewoon door. Al deze activiteiten zorgen voor een onder- en bovengrondse drukte. Afstemming tussen alle betrokken partijen is dan ook essentieel om overlast en (verkeers)hinder, economische schade en grote maatschappelijke kosten te beperken. MOOR Projectafstemming maakt afstemming van al deze werkzaamheden mogelijk!

Inzicht in plannen
Met MOOR Projectafstemming publiceren wegbeheerders en netbeheerders op een eenvoudige manier relevante informatie over lange- en middellangetermijnplanning. Projectgebieden (locatie) en globale planperiodes (termijnen) zijn in te voeren op een kaart, inclusief een omschrijving van de plannen. Deze informatie en alle bijbehorende documenten kunnen worden gedeeld en zo hebben alle betrokken partijen inzicht in elkaars plannen. Zowel tussen verschillende partijen als binnen de organisatie.

Mogelijkheden voor proactieve regie

De informatie in MOOR Projectafstemming vormt de basis voor (periodiek) overleg met projectleiders, assetmanagers en wegbeheerders van alle betrokken partijen, om de plannen te beoordelen op mogelijke synergievoordelen en deze om te zetten in daadwerkelijke samenwerking. Dit voorkomt onder andere ‘onverwachte’ werkzaamheden in nieuw opgeleverd straatwerk, onbegrip bij burgers en winkeliers en levert een kostenbesparing op.

Koppelen van projecten

Het MOOR Platform® maakt het ook mogelijk projecten te koppelen. Communicatie over de projecten en de dossieropbouw vindt geheel digitaal binnen MOOR Projectafstemming plaats. Zo hebben alle betrokkenen bij een project altijd toegang tot de actuele gegevens en documenten.

MOOR Platform® werkt!
Roel van Haren | Accountmanager

“Vanuit mijn functie als accountmanager onderhoud ik het contact met zowel nieuwe als bestaande gemeenten over de mogelijkheden en oplossingen die MOOR kan bieden. Indien u geïnteresseerd bent in het MOOR Platform®, neem dan contact met mij op”.

Stel een vraag aan Roel »
MOOR biedt meer!
Ruben Vlek | Salesmanager

“Als Salesmanager houd ik mij primair bezig met het enthousiasmeren en overtuigen van gemeenten om voor MOOR te kiezen. Daarnaast vind ik het belangrijk dat er regelmatig contact is met gemeenten die zich door MOOR laten ondersteunen. De combinatie van nieuwe gemeenten werven en bestaande gemeenten nog verder helpen met de optimale ontzorging van het ‘ketenproces kabels en leidingen’ is mijn voornaamste doelstelling én uitdaging. Heeft u ook interesse in het MOOR Platform®? Neem dan contact met mij op!”

Stel een vraag aan Ruben »