Projectafstemming

Essentiële schakel voor een werkende projectafstemming

 

In deze sessie vertellen Triest de Jonge (Hoofd Openbare Ruimte, gemeente Goes), Henri van de Zande (samenwerkingscoördinator Evides en Ruben Vlek (Sales Manager MOOR platform) over deze unieke samenwerking die als voorbeeld kan dienen voor de andere provincies.

Nederland is klein. Een efficiënte inrichting van het gebruik van de openbare ruimte is daarom van groot belang. Deze inrichting zal de komende jaren ingrijpend veranderen. De energietransitie gaat zorgen voor fundamentele veranderingen in de openbare ruimte en het landschap. Het veranderende klimaat dwingt ingrijpende keuzes af rondom de (her)inrichting van de openbare ruimte. De impact van de groeiende digitalisering en veranderende manier van werken vragen om aanleg van meer snelle internetverbindingen. En ondertussen gaat het onderhoud aan de openbare ruimte zowel boven als onder de grond gewoon door.

Deze ontwikkelingen gaan leiden tot grote drukte in de openbare ruimte. Uiteenlopende belangen van verschillende stakeholders zullen zonder afstemming leiden tot conflicten, grote overlast en hoge maatschappelijke kosten. Goede afstemming is daarom cruciaal.

MOOR maakt deze afstemming mogelijk!

 

Van ‘samen werken’ naar ‘samenwerken’

Er is een andere aanpak nodig waarbij overheden en hun ketenpartners gezamenlijk op zoek gaan naar gedeelde belangen en van daaruit werken aan onderling vertrouwen om ‘samen werken’ om te buigen naar ‘samenwerken’. De hele organisatie moet hierbij doordrongen zijn van de noodzaak tot afstemming en mensen moeten structureel tijd kunnen besteden aan het opzetten van een goede systematiek. De afgelopen jaren zijn er meerdere initiatieven ontstaan die invulling hebben gegeven aan de wens om beter, structureler en langjariger
projecten af te stemmen.

Digitaal platform noodzaak

Om tot afstemming te komen is de noodzaak gebruik te maken van een digitaal platform een constante factor bij al deze initiatieven. Om eigen projecten te publiceren maar ook die van andere stakeholders te kunnen inzien en volgen. Steeds meer gemeenten, netbeheerders en andere ketenpartners maken daarom gebruik van de module Projectafstemming, onderdeel van het MOOR Platform® en het WoW Portaal®. Een module die heeft bewezen een essentiële schakel te zijn in het opzetten en realiseren van een werkende projectafstemming tussen gemeenten en haar ketenpartners.

Inzicht in projecten

De module Projectafstemming biedt in één oogopslag inzicht in alle projecten binnen het verzorgingsgebied. Iedere initiatiefnemer kan zelfstandig een nieuw project aanmaken, waarna mogelijke stakeholders op basis van geografie worden geïdentificeerd zonder dat alle detailgegevens direct worden vrijgegeven. Vervolgens kunnen mogelijke samenwerkingspartners worden geïnformeerd en houdt de initiatiefnemer de controle over de (mogelijk vertrouwelijke) data. Partijen kunnen zelf aangeven dat zij willen deelnemen aan een reeds bestaande afstemming binnen het platform. Ook het volgen van projecten van andere stakeholders is mogelijk.

Koppelen van projecten

Een belangrijke meerwaarde is de koppeling met het vergunningenproces. Op die manier kan de hele cyclus van een initiatief worden gevolgd en gemonitord, vanaf de initiatieffase, via afstemming en voorbereiding tot en met de aanvraag van de vergunning en de graafmelding.

Inzet van geodata

Via webservices zijn verschillende kaartlagen te ontsluiten die van belang kunnen zijn voor het afstemmingsproces. Hierbij valt te denken aan vervangingsdata van assets van gemeenten en netbeheerders maar ook aan geodata van de RES of de Transitievisie Warmte. Ook het inladen van geodata uit andere bronsystemen zoals beheerapplicaties of Synergie NL is mogelijk.

Unieke dienstverlening MOOR

Voordat een digitale applicatie in gebruik wordt genomen, moet een set van spelregels en afspraken worden opgesteld tussen partijen. Daarvoor moet er vertrouwen en begrip voor elkaars belangen zijn. MOOR biedt de unieke dienstverlening aan voor zowel de levering van de applicatie als de ondersteuning bij de inrichting van een werkend afstemmingsproces. Dit wordt gedaan door materiedeskundigen die beschikken over een bewezen track-record, de taal spreken en gemakkelijk kunnen schakelen tussen de verschillende niveaus binnen
organisaties.

Voordelen module Projectafstemming

  • Combinatie van tooling en ondersteuning onder 1 dak
  • Organisatiespecifieke inrichting
  • Bewezen effectief
  • Volledige procesondersteuning binnen 1 applicatie
MOOR biedt meer!
Saskia Willems | Accountmanager

Als accountmanager bouw ik graag duurzame relaties op. Toegevoegde waarde leveren aan de doelen waarvoor een gemeente gesteld staat. Dat geeft mij voldoening en plezier. Meer weten over de mogelijkheden van MOOR? Ik kijk uit naar uw reactie. “

Stel een vraag aan Saskia »
MOOR Platform® werkt!
Roel van Haren | Accountmanager

“Vanuit mijn functie als accountmanager onderhoud ik het contact met zowel nieuwe als bestaande gemeenten over de mogelijkheden en oplossingen die MOOR kan bieden. Indien u geïnteresseerd bent in het MOOR Platform®, neem dan contact met mij op”.

Stel een vraag aan Roel »
MOOR biedt meer!
Luuk Spijkers | Accountmanager

“Als accountmanager ben ik resultaatgericht, sta open voor verschillende gedachten, belangen en verantwoordelijkheden. Ik vind het een uitdaging om deze samen in kaart te brengen. En in te richten in onze SaaS oplossing. Ook het volgen van de trends en marktontwikkelingen zijn hierin belangrijk. Heeft u interesse in het MOOR Platform®? Neem dan contact met mij op.”

Stel een vraag aan Luuk »