Projectafstemming

Wilt u ook met projectafstemming aan de slag?

Met MOOR Projectafstemming kunnen gemeenten en netbeheerders op een eenvoudige manier relevante informatie over geplande werken publiceren. Het projectgebied (locatie) en globale planperiode (termijnen) kunnen worden ingetekend op een kaart, inclusief een korte omschrijving van de werkzaamheden.

Deze informatie en bijbehorende documenten kunnen worden gedeeld en zo hebben alle betrokken partijen inzicht in elkaars plannen. Dit geldt niet alleen voor de externe partijen, maar ook voor collega’s van gemeentelijke afdelingen zoals RO en Grondzaken, projectleiders en de collega’s van groen, riool of openbare verlichting.

Mogelijkheden voor proactieve regie

In MOOR Projectafstemming wordt op basis van de ingevoerde projecten direct aangegeven waar mogelijkheden liggen voor vroegtijdige afstemming. De volgende stap is het arrangeren van (periodiek) overleg met de betrokken projectleiders/assetmanagers en wegbeheerders van alle betrokken partijen, om de plannen te bespreken en mogelijkheden om te zetten in daadwerkelijke samenwerking. Door “werk met werk” te maken en te kiezen voor een integrale aanpak, wordt invulling gegeven aan ‘proactieve regie’. Dit voorkomt o.a. “onverwachte” werkzaamheden in nieuw opgeleverd straatwerk, onbegrip bij burgers en winkeliers en bespaart kosten.

Koppelen van projecten

Het MOOR Platform® maakt het ook mogelijk projecten te koppelen. Communicatie over de projecten en de dossieropbouw kan vervolgens geheel digitaal binnen MOOR Projectafstemming plaatsvinden. Dit geldt ook voor de vergunningaanvragen en daadwerkelijke graafmeldingen die uit het project voortvloeien. Zo hebben alle betrokkenen bij een project altijd toegang tot de actuele gegevens en documenten.

MOOR biedt meer!
Ruben Vlek | Salesmanager

“Als Salesmanager houd ik mij primair bezig met het enthousiasmeren en overtuigen van gemeenten om voor MOOR te kiezen. Daarnaast vind ik het belangrijk dat er regelmatig contact is met gemeenten die zich door MOOR laten ondersteunen. De combinatie van nieuwe gemeenten werven en bestaande gemeenten nog verder helpen met de optimale ontzorging van het ‘ketenproces kabels en leidingen’ is mijn voornaamste doelstelling én uitdaging. Heeft u ook interesse in het MOOR Platform®? Neem dan contact met mij op!”

Stel een vraag aan Ruben »
MOOR Platform® werkt!
Roel van Haren | Accountmanager

“Vanuit mijn functie als accountmanager onderhoud ik het contact met zowel nieuwe als bestaande gemeenten over de mogelijkheden en oplossingen die MOOR kan bieden. Indien u geïnteresseerd bent in het MOOR Platform®, neem dan contact met mij op”.

Stel een vraag aan Roel »