Toepassing Omgevingswet op Kabels en Leidingen

Momenteel hebben we de processen rondom het aanvragen van Vergunningen en het doen van meldingen voor werkzaamheden aan kabels en leidingen goed geregeld in Nederland. De ontwikkelingen en de impact die de Omgevingswet hierop kan hebben, volgen we dan ook op de voet.

Telecom versus NUTS

Ondergrondse infrastructuur is onder te verdelen in NUTS en telecom. Bekend is dat de Telecommunicatiewet geen onderdeel zal worden van de Omgevingswet en hiermee niet mag worden opgenomen in het omgevingsplan, toepasbare regels of DSO.

Voor NUTS ligt dat iets genuanceerder. Er is geen sectorale wet die vergunningsaanvragen en/of meldingen rondom werkzaamheden aan NUTS-infra regelt. Dit is door gemeenten of privaatrechtelijk of in een AVOI geregeld. De gemeenten die NUTS in hun AVOI geregeld hebben, moeten beoordelen of dit opgenomen moet worden in hun Omgevingsplan en mogelijk ook als toepasbare regels. In dat geval zullen de aanvragen en meldingen voor kabels en leidingen NUTS via het omgevingsloket ingediend moeten worden.

Tot 2029 de tijd

De beslissing om NUTS wel op te nemen in het omgevingsplan en dus te scheiden van telecom, heeft een grote impact op de regelgeving, processen en systemen zoals deze bij de gemeenten en haar klanten (lees: netbeheerders en aannemers) zijn geïmplementeerd. De precieze impact is hiervan nog niet bekend, omdat het stelsel nog in ontwikkeling is.

Het is dus duidelijk dat gemeenten goed moeten nadenken wat ze met hun AVOI doen en dat er zorg moet zijn voor een overzichtelijk stelsel van regels voor kabels en leidingen. Gezien de overgangstermijn heeft u gelukkig tot 2029 de tijd om het omgevingsplan vorm te geven.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de impact van de Omgevingswet en het MOOR Platform®, neem dan gerust contact met ons op via 088 23 44 700, info@moorwerkt.nl of maak een afspraak met uw accountmanager.

Talkshow Omgevingswet uitzending of fragment gemist?

Op 31 maart hebben wij onze live talkshow gehouden over de Omgevingswet binnen Kabels en Leidingen, het aansluiten op DSO-loket, VC-Box voor een optimale communicatie en onze zorg geuit over de haalbaarheid van de Omgevingswet  op 1 januari 2021.

Kijk hier fragment terug mbt de toepassing van Omgevingswet op het gebied van Kabels en Leidingen.
Bekijk hier heel de talkshow terug.

Lees hier meer over de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de Omgevingswet.

Categorieën