MOOR verdiept zich in straatwerkkosten

Een belangrijke mogelijkheid van het MOOR Platform is, dat met dit platform de ‘straatwerkkosten’ tussen gemeenten en netbeheerders kunnen worden verrekend.

In de afgelopen jaren zijn, met het aansluiten van 140 gemeenten op MOOR, deze kosten veelvuldig onderwerp van discussie geweest. MOOR vond het dan ook hoog tijd voor een verdiepingssessie door een expert op dit gebied.

Verdiepingssessie straatwerkkosten

Afgelopen dinsdag 30 september kwam Luuk Moes, Coördinator kabels en leidingen van de gemeente Zaanstad, ons hier dan ook meer over vertellen. Luuk Moes is vanuit zijn functie al jarenlang direct betrokken bij het vaststellen van de straatwerktarieven zoals die in Nederland gehanteerd worden. Hij is lid van een werkgroep die namens het Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen (GPKL) adviezen geeft over de samenstelling van de tarieven en de werkbaarheid ervan.

Straatwerkkosten complexe materie

Dat het onderwerp niet makkelijk in een half uurtje is uit te leggen, blijkt wel uit de presentatie die Luuk geeft. Luuk Moes: “De straatwerktarieven zoals we die nu kennen, bestaan eigenlijk uit twee aparte regelingen. Allereerst hebben we in Nederland de ‘Leidraad’, die van toepassing is op nutsbedrijven zoals gas-, elektra- en waterbedrijven. Daarnaast hebben wij de ‘Richtlijn Telecom’ die, zoals de naam al aangeeft, van toepassing is op de telecombedrijven”.

Luuk legt uit dat in de ‘Leidraad-tarieven’ de legeskosten voor het afgeven van vergunningen al zijn meegenomen, terwijl dit in de ‘Richtlijn-tarieven’ weer niet het geval is.

Conclusie is dat de verschillen tussen de beide tariefstelsels groot zijn. Daar komt volgens Luuk Moes nog eens bij, dat er van beide stelsels in de loop van de tijd allerlei varianten zijn ontstaan, waardoor de straatwerktarieven bepaald geen eenduidigheid uitstralen.

Streven naar één tariefstelsel voor straatwerkkosten

Luuk geeft aan dat hier een belangrijke taak ligt voor het GPKL en de VNG. De doelstelling is om uiteindelijk te komen tot één stelsel van tarieven die voor alle netbeheerders gelden en waarmee alle gemeenten uit de voeten kunnen. “Maar”, zo erkent Luuk, “er zullen altijd gemeenten blijven die om uiteenlopende redenen afwijkende tarieven zullen blijven hanteren”.

MOOR kijkt terug op een bijzonder interessante sessie die heel duidelijk en verhelderd was. Wij willen Luuk Moes dan ook heel hartelijk bedanken voor zijn presentatie en de uitvoerige uitleg die hij heeft gegeven!

Categorieën