MOOR blikt vooruit

MOOR verwelkomt nieuwe gemeenten en blikt vooruit naar 2015. Wat staat er voor 2015 op stapel? U leest het hier!

MOOR verwelkomt nieuwe gemeenten

In de laatste maanden van 2014 zijn er weer diverse nieuwe gemeenten overgestapt op het MOOR Platform. MOOR verwelkomde de gemeenten Buren, Beverwijk, Culemborg, Lochem, Valkenburg aan de Geul en Zederik. Allemaal gemeenten die mede door goede ervaringen van buurgemeenten op MOOR zijn overgestapt.

In Noord-Brabant maakte de gemeente Valkenswaard de keuze om MOOR vanaf 2015 in te gaan zetten. Valkenswaard is daarmee de eerste gemeente in de Stadsregio Eindhoven (SRE) die deze keuze maakt. Diverse andere gemeenten in deze regio denken ook na over het vergroten van de grip op de kabel- en leidingwerkzaamheden.

Daarnaast zijn in Noord-Brabant ook de gemeenten Boxtel, Haaren, Halderberge en Steenbergen, na een uitgebreide pilot-periode, definitief op MOOR aangesloten. Het gereedkomen van de koppeling tussen het door de netbeheerders in Brabant en Limburg gebruikte ‘Gemma’ programma en het MOOR Platform heeft hier zeker aan bijgedragen.

Vooruitblik 2015

Voor de eerste maanden van 2015 staat een verdere groei van het aantal gemeenten op het programma. Daarnaast is er ook steeds meer interesse voor de nieuwe MOOR functionaliteit Projectafstemming. Met netbeheerder Oasen gaat in het eerste kwartaal van 2015 een pilot plaatsvinden. Wij verwachten dat de resultaten hiervan aanleiding zijn voor andere partijen, zowel andere netbeheerders als gemeenten, om ook met ons in gesprek te gaan over het beter afstemmen van projecten in de openbare ruimte.

Verder zal 2015 in het teken staan van een aantal nieuwe ontwikkelingen. Deels gaat het hierbij om uitbreidingen van het bestaande MOOR Platform, maar ook om nieuwe diensten die net zoals MOOR als SaaS (Software as a Service) oplossingen aangeboden zullen gaan worden. Wat al deze ontwikkelingen gemeen hebben, is dat ze tot doel hebben om de kabels en leidingen ‘keten’ verder te versterken in termen van efficiency, regie, transparantie en samenwerking.

Wij houden u uiteraard op de hoogte van alle ontwikkelingen en wensen u een verrassend goed 2015!

Categorieën