Minder opgebroken straten door unieke samenwerking in Zeeland

Bewoners van de provincie Zeeland kunnen in de nabije toekomst minder hinder verwachten van opbrekingen in de openbare ruimte. Een groot aantal Zeeuwse instanties heeft namelijk een belangrijke stap gezet op weg naar betere samenwerking tussen partijen die werkzaamheden uitvoeren in de openbare ruimte. De dertien Zeeuwse gemeenten, het Waterschap Scheldestromen, waterbedrijf Evides en netbeheerder Enduris hebben een overeenkomst getekend: AZON, wat staat voor Afstemming Zeeuwse Overheden en Nutsbedrijven. In deze overeenkomst is vastgelegd dat al deze partijen hun langetermijnplannen beter op elkaar gaan afstemmen.

“Deze afstemming wordt steeds belangrijker“, onderschrijft Ruben Vlek, Sales Manager bij MOOR Platform. “Door onder andere de energietransitie staan er komende jaren veel werkzaamheden op stapel. Door nu projecten te combineren, worden straten minder vaak opengebroken. Zo wordt overlast beperkt en kunnen maatschappelijke kosten beheersbaar gehouden worden.”

Digitaal platform cruciaal voor optimale projectafstemming

Om tot projectafstemming te kunnen komen, is een digitaal platform een cruciale factor gebleken. Onderdeel van de AZON is dan ook de afspraak dat alle partijen een online applicatie gaan inzetten: de module Projectafstemming, onderdeel van het WoW Portaal en het MOOR Platform van leverancier Visma Roxit.

Alle deelnemende organisaties waren al bekend met de platforms. Netbeheerders Enduris en Evides maken al jaren gebruik van het WoW Portaal voor het indienen van vergunningaanvragen en het doorgeven van graafwerkzaamheden. Via het WoW Portaal kunnen zij bij alle wegbeheerders deze gegevens uniform, snel en overzichtelijk indienen. Alle gemeenten in Zeeland maken sinds 2016 al gebruik van MOOR. Deze applicatie geeft gemeenten de mogelijkheid om digitaal alle vergunningaanvragen en meldingen voor graafwerkzaamheden te beoordelen en te verlenen.”

Altijd de meest actuele informatie

De module Projectafstemming was sinds enkele jaren in een pilot in gebruik bij enkele gemeenten, het waterschap en de beide netbeheerders. Henri van de Zande, samenwerkingscoördinator namens de AZON: “Voorheen werden plannen ook wel gedeeld, maar dit gebeurde dan vaak in losse bestanden. Het combineren van verschillende kansen en het actueel houden van de informatie was dan een grote uitdaging. Alle deelnemende partijen zijn tijdens de pilot in WoW en MOOR aan de slag gegaan met het opvoeren van de gewenste werkzaamheden. De overige belanghebbende partijen gaven vervolgens aan of zij gebruik wilden maken van de mogelijkheid om ook hun assets te onderhouden. Vervolgens werden alle afspraken in het platform vastgelegd. Op die manier ontstaat een werkpakket dat gereed is voor uitvoering. En het mooie ervan is dat de deelnemers altijd over de meest actuele informatie beschikken.”

Potentie

“Het is mooi om te zien dat de aansprekende resultaten die met deze pilot zijn behaald een belangrijke stimulans zijn geweest voor het verder professionaliseren en uitbreiden van de samenwerking”, aldus Ruben Vlek. Nu steeds meer partijen de module Projectafstemming in gaan zetten, neemt ook de interesse van andere organisaties toe. Andere wegbeheerders in de regio Zeeland hebben inmiddels aangegeven op termijn ook aan te willen sluiten bij de AZON samenwerking.

Categorieën