Meldingen detailscherm vernieuwd

Woensdag 4 juni is MOOR versie 2.8 live gegaan. Deze versie bevat een flink aantal uitbreidingen en verbeteringen. De meest in het oog springende verandering is het vernieuwde MOOR Meldingen detailscherm. Deze heeft dezelfde “look-and-feel” gekregen als het Vergunningen detailscherm. Door deze detailschermen gelijk te trekken ontstaat een gebruiksvriendelijk, eenduidig, overzichtelijk en rustig beeld zonder dat belangrijke informatie of functies verloren zijn gaan. Vanuit één scherm navigeert u met gemak door de verschillende stappen in het meldingproces.

Vernieuwen Vergunningenmodule

De verdere ontwikkeling van het MOOR platform is een continu proces. Naast deze grote release met name gericht op de Meldingen module, staat er de komende tijd ook nog een aantal grote releases ingepland waarin verregaande wijzigingen worden doorgevoerd die betrekking hebben op de Vergunningenmodule.

Hiervoor zijn begin april twee leden van het MOOR ontwikkelteam uit India naar Nederland gekomen. In samenwerking met het MOOR team hebben zij de afgelopen maanden besteed aan het ontwerpen van uitbreidingen aan de MOOR Vergunningen module. Onderdelen hiervan zijn tijdens twee sessies voorgelegd aan een aantal enthousiaste MOOR gebruikers en experts. Gedurende twee dagdelen hebben zij samen met inhoudelijke deskundigen en leden van het ontwikkelteam uitvoerig de vernieuwing en mogelijke uitbreidingen en aanpassingen besproken. Dit leverde mooie resultaten op, die ook zijn meegenomen in de uiteindelijke ontwerpen.

Inmiddels is de ontwikkeling van deze uitbreidingen in de software gestart, terwijl het ontwerp van overige uitbreidingen ook wordt voortgezet. In de komende maanden gaat u hier zeker meer over horen.

Categorieën