Koppeling Zaaksysteem Verseon Haarlem en MOOR Platform® een feit

Sinds begin augustus is de koppeling tussen Verseon, het zaaksysteem van de Gemeente Haarlem, en het MOOR Platform® succesvol geïmplementeerd en in gebruik genomen. Met de totstandkoming van deze koppeling worden voortaan diverse handmatige handelingen, zoals apart een Zaaknummer toekennen, statuswijzigingen en het archiveren van bestanden, volledig geautomatiseerd. Hiermee worden menselijke fouten voorkomen en is er sprake van meer efficiency door het uitvoeren van minder fysieke handelingen. Belangrijk is ook dat hiermee vergunningen, met betrekking tot (graaf)werkzaamheden aan kabels en leidingen, in het zaaksysteem worden geborgd conform de archiefwet.

“Als gemeente hebben wij de plicht om, in het kader van de archiefwet, bestanden digitaal te archiveren. Hiervoor maken wij gebruik van Verseon. Vorig jaar is er onderzoek verricht om te zien of een (digitale) koppeling tussen dit systeem en MOOR mogelijk was. De uitkomst van dit onderzoek was positief, maar stelde wel eisen aan beide systemen. Zo moesten de systemen met elkaar kunnen ‘communiceren’. Bovendien wilden wij als gemeente niet dat door onze veiligheidsschil aan derden toegang wordt gegeven naar onze eigen gegevens. Al deze obstakels zijn geslecht en uitgebreid getest. Hiermee heeft de Gemeente Haarlem als eerste gemeente in Nederland deze unieke koppeling samen met PSMS tot stand weten te brengen”, aldus Hans Rijnders, projectmanager van dit project, tevens Kwaliteits- en Risicomanager van de gemeente Haarlem.

Nieuwe aanvragen volledig automatisch

Met de in gebruik name van deze koppeling voldoet de Gemeente Haarlem aan de standaardnorm voor zaakgericht werken en worden voortaan, volgens de berichtenstandaard StUF-ZKN 3.1 (Standaard Uitwisselingsformaat Zaken), gegevens uitgewisseld tussen het zaaksysteem Verseon en het MOOR Platform®. Standaard wordt er nu eerst een “Zaak” aangemaakt in Verseon, waarna deze in het MOOR Platform® wordt gekoppeld via het Zaaknummer. Onder deze zaak worden vervolgens automatisch alle documenten geplaatst die het MOOR Platform® genereert, zoals de aanvraag zelf, bijlagen, tekeningen en de vergunning(en). In Verseon is ook de behandeling van de aanvraag te volgen en kan de historie worden geraadpleegd.

Generieke koppeling

De realisatie van deze koppeling is gedaan volgens de StUF standaard voor Zaken van de Nederlandse Overheid, zodat het MOOR Platform® vanaf heden ook kan koppelen met de andere zaaksystemen die in gebruik zijn bij Nederlandse gemeenten. Neem hierover contact op met uw accountmanager voor meer informatie of bel 088 23 44 700.

Ed Schravesande, Commercieel Directeur PSMS (Public Space Management Services, leverancier van o.a. het MOOR Platform®): “Ik ben trots op het feit dat wij samen met de Gemeente Haarlem als eerste in Nederland deze Zaak- en Documentservices koppeling tot stand hebben gebracht, die voldoet aan de geldende gemeentelijke eisen ten behoeve van digitaal zaakgericht werken. Hiermee biedt het MOOR Platform® een toekomstvaste oplossing voor iedere gemeente in Nederland op het gebied van kabels en leidingen.”

Categorieën