Koppeling Gemma – MOOR voor zeven Brabantse gemeenten

Steeds meer gemeenten kiezen voor MOOR voor het afhandelen van graafwerkzaamheden. MOOR ondersteunt gemeenten bij alle processen die te maken hebben met planning, verlening van vergunningen, uitvoering en administratieve afhandeling van opbrekingen in de openbare ruimte. Netbeheerders en aannemers binnen het Synfra-verband gebruiken echter Gemma om dergelijke gegevens in te voeren. In verschillende Brabantse en Limburgse gemeenten doen netbeheerders en aannemers dus dubbel werk: ze moeten de gegevens zowel in Gemma als in MOOR invoeren. MOOR heeft daarom samen met Synfra een koppeling ontwikkeld.

Deze koppeling heeft drie voordelen. Netbeheerders en aannemers hoeven niet alleen maar één keer gegevens in te voeren, maar ze kunnen daarbij ook in hun eigen systeem blijven werken. Door de inbedding van MOOR in de bedrijfsprocessen rond Gemma is een correcte en tijdige melding van werkzaamheden aan de gemeente geborgd. Dat is in het voordeel van zowel netbeheerders en aannemers als gemeenten.

Succesvolle koppeling

Na een intensieve periode van afstemmen en testen tussen Gemma en MOOR is de (automatische) koppeling succesvol tot stand gekomen. Synfra zorgt voor de implementatie voordat de koppeling in een gemeente operationeel gaat. Hierbij worden alle partijen betrokken om afspraken met elkaar te maken en het proces gezamenlijk te doorlopen. Verschillende scenario’s worden nagebootst om zoveel mogelijk vragen te kunnen beantwoorden voordat de koppeling ‘live’ gaat.

Acceptatietest

Bij een test-sessie in Boxtel afgelopen maand waren netbeheerders Enexis en Brabant Water aanwezig, aannemer Gebr. Van de Steen, Gemeente Boxtel, Synfra en MOOR.

foto12

 

Ondertussen werken de volgende gemeenten met de koppeling MOOR of gaan dat binnenkort doen: ’s-Hertogenbosch, Boxtel, Haaren (per 1 februari), Halderberge (binnenkort). Bij drie andere gemeenten staat het testen van de koppelingen tussen Gemma en andere meldsystemen op de rol. In de loop van het jaar wordt de koppeling tussen Gemma en MOOR verder geoptimaliseerd. Ook staat een koppeling voor het aanvragen van vergunningen op de planning voor 2015.

Plaats uw reactie

Categorieën