Kaartintegratie in het MOOR Platform®

Bij het beoordelen van vergunningaanvragen en graafmeldingen voor werkzaamheden aan kabels- en leidingen toetsen gemeenten deze aan diverse aspecten: bomen, archeologie, verontreinigde grond, riolering en andere zaken die boven- of ondergronds aanwezig zijn. Maar ook de ‘BGT’, kadastrale grenzen of gebieden in beheer bij andere vergunningverlenende instanties bieden waardevolle informatie, die van belang is voor het uiteindelijk nemen van een beslissing op een vergunningaanvraag of graafmelding.

MOOR biedt nu de mogelijkheid om deze aspecten als extra kaartlagen binnen de kwalitatieve MOOR basiskaart te tonen.

Ontsluiten kaartlagen

De module Kaartintegratie maakt het mogelijk om kaartlagen binnen het MOOR Werkplein te ontsluiten voor u en uw collega’s. Gemeenten bepalen vervolgens of (een selectie van) deze kaartlagen ook ter beschikking worden gesteld aan de netwerkbedrijven. Het voordeel hiervan is dat zij tijdens het indienen al rekening kunnen houden met de specifieke situatie ter plaatse, zodat de kwaliteit van de aanvraag vergroot wordt.

Externe kaartservices worden direct in het MOOR Werkplein ontsloten. Dit kan een kaartservice van uw eigen organisatie zijn, maar ook van een andere organisatie, zoals een PDOK van het Kadaster. Wijzigingen worden direct getoond in het MOOR Werkplein. Zo heeft u dus altijd de meest actuele brondata ter beschikking.

Wilt u ook aan de slag met extra kaartlagen?

Neem voor meer informatie contact op met uw accountmanager of bezoek onze stand 4.3.50 op de Dag van de Openbare Ruimte en vraag naar de mogelijkheden.

Categorieën