Het jaar 2021 in cijfers

Het jaar 2021 is voorbij en wij hebben weer een MOOR Jaaroverzicht samengesteld. In dit overzicht treft u de belangrijkste kengetallen aan die te maken hebben met het vergunnen, beoordelen en administratief afhandelen van graafvergunningen en -meldingen.  Duidelijk is in ieder geval dat er in 2021 weer enorm veel graafwerkzaamheden zijn uitgevoerd. Ondanks een Corona- en stikstofcrisis blijven graafwerkzaamheden aan de orde van de dag. Wellicht herkent u dit vanuit uw eigen woonomgeving, dorp, stad of gemeente? De meer dan 280 MOOR-gemeenten hebben ook een gemeentespecifiek jaaroverzicht ontvangen, waarin de cijfers voor iedere individuele gemeente zijn samengebracht. Dit biedt interessant vergelijkingsmateriaal: hoeveel wijkt uw gemeente af van het landelijke beeld? Het MOOR Jaaroverzicht 2021 biedt de mogelijkheid om het onderwerp ‘kabels en leidingen’ hoog op de agenda te krijgen en te houden. Het Jaaroverzicht toont aan dat dit hard nodig is!

Download de MOOR Jaaroverzicht 2021 infographic

 

Categorieën