Gemma-MOOR koppeling uitgebreid

Al sinds het voorjaar van 2014 is het mogelijk dat, door een koppeling tussen de Synfra IT-Gemma en het MOOR Platform®, graafmeldingen van netbeheerders en aannemers automatisch worden doorgezet van Gemma naar MOOR. Vanaf 1 december is deze koppeling uitgebreid en is het mogelijk om, naast meldingen en materialen, nu ook vergunningen aan te vragen vanuit Gemma. Met deze uitbreiding is het samenwerkingsverband Synfra/MOOR erin geslaagd om het eenmalig invoeren van gegevens voor de totale keten nog een stap verder te brengen.

Uitgebreide koppeling

Met de uitgebreide Gemma-MOOR koppeling kunnen vanuit Gemma vergunningaanvragen worden ingediend in het MOOR Platform®. Vervolgens koppelt het MOOR Platform® de beoordeling (en andere statusovergangen) van zowel vergunningen als meldingen aan Gemma terug. Daarnaast kan de volledige vergunning worden overgehaald, inclusief bijlagen en lokale regelgeving. De koppeling vanuit Gemma is generiek en zo opgezet dat deze ook door andere systemen gebruikt kan worden.

Peter Dirne, Informatiemanager Synfra: “Deze uitgebreide koppeling verhoogt de efficiency en draagt bij aan een goede en tijdige communicatie tussen de netbeheerders en gemeenten in het Synfra verzorgingsgebied voor de op MOOR aangesloten gemeenten”.

Samenwerking Synfra/MOOR

De uitbreiding is in nauwe samenwerking tussen Synfra en MOOR tot stand gekomen. Het project heeft slechts enkele maanden geduurd en de samenwerking verliep goed.

Martin de Vaal, Algemeen Directeur MOOR: “Voor MOOR gebruikers in het Synfra gebied is samenwerking met de netbeheerders van groot belang. In een uitstekende samenwerking met Synfra is er nu een nog vollediger koppeling beschikbaar, waarmee onze klanten erop kunnen vertrouwen dat ook hun netbeheerders optimaal ondersteund zijn”.

 

Categorieën