Geen onnodige kosten voor nutsbedrijven in Groningen

De gemeente Groningen heeft, net als alle andere gemeenten, te maken met allerlei toekomstige plannen en projecten in de openbare ruimte.

Bij deze plannen speelt de ondergrond een belangrijke rol. In veel gevallen leiden gemeentelijke plannen tot de situatie dat kabels en leidingen voor gas, elektra en water moeten worden verlegd.

Deze verleggingen zijn voor netbeheerders erg interessant. Een verlegging biedt namelijk ook een kans om oude leidingen te vervangen of om bestaande kabels te verzwaren, in het kader van de energietransitie. Daarvoor is het wel noodzakelijk dat netbeheerders ruim van tevoren op de hoogte zijn.

Onder de naam “Samen aan de Leiding” startte de gemeente Groningen een proef om samenwerking tussen Nutsbedrijven te bevorderen. Inmiddels is er succes geboekt. Vooral om onnodige kosten en overlast te besparen bij graafwerkzaamheden. Hoe kun je kansen opsporen om tot samenwerken te komen en wat is een juiste uitvoeringsvorm?

De gemeente Groningen gebruikt de applicatie MOOR Projectafstemming om toekomstige plannen en projectgebieden met Nutsbedrijven te delen. MOOR Projectafstemming biedt Groningen hierbij ondersteuning door in beeld te brengen waar kansen liggen.

Bent u benieuwd hoe u met het gebruik van MOOR Projectafstemming kansen voor samenwerking met nutsbedrijven kunt signaleren? Laat het ons weten!

Categorieën