Delen planinformatie helpt hinder te beperken

Alle Zeeuwse gemeenten en netbeheerders die actief zijn binnen Zeeland, maken gebruik van het MOOR Platform® en het WoW Portaal®. Dit zorgt ervoor dat alle partijen snel, gemakkelijk en direct kunnen communiceren over (graaf)werkzaamheden aan de ondergrondse infrastructuur, binnen Zeeland.

De Zeeuwse gemeenten en netbeheerders, waaronder Delta Infra en Evides, maar ook andere instanties zoals het Waterschap Scheldestromen, hebben te maken met grote projecten waarbij de ondergrondse infrastructuur moet worden aan- of verlegd en ‘de grond open moet’. Hierbij zou afstemming wenselijk zijn, zodat alle partijen op een eenvoudige, uniforme wijze projecten op middellange en lange termijn kunnen delen. Het delen van projecten zorgt voor bewustwording en biedt de gelegenheid om in een vroeg stadium om tafel te gaan en te zoeken naar synergie. Daarmee wordt ‘werk met werk’ gemaakt, hinder voorkomen en worden kosten bespaard.

Via de module Projectafstemming in MOOR en WoW wordt deze afstemming nu daadwerkelijk gezocht én gevonden! Deze module brengt gemeenten, netbeheerders en instanties samen en faciliteert de oplossing om op een eenvoudige, uniforme wijze projecten op elkaar af te stemmen. Deze werkwijze is sinds de zomer in gebruik, maar nu al zijn er meerdere positieve resultaten behaald.

Vroegtijdige afstemming tussen alle partijen heeft geleid tot het aanpassen van planningen of andere wijzigingen, om daarmee werkzaamheden te combineren en overlast te beperken. Dit succes smaakt naar meer en we gaan de komende tijd dan ook in gesprek met diverse andere partijen binnen Zeeland om ook hen aan te laten sluiten bij deze succesvolle samenwerking in de keten.

Wilt u ook met projectafstemming aan de slag? Neem dan contact met ons op via 088 23 44 700 of bezoek ons 26 & 27 september op de Vakbeurs Openbare Ruimte, stand 4.3.50.

Categorieën