Cijfers MOOR Platform® 2017 t/m Q3

Deze infographic geeft visueel weer wat er in de afgelopen negen maanden van 2017 is omgegaan in het MOOR Platform® met betrekking tot Meldingen en Vergunningen.

Meldingen

In de eerste drie kwartalen van 2017 zijn er ruim 122.000 werken via het MOOR Platform® gemeld. In 70% van de gevallen betrof dit klein geprogrammeerd werk, 9% van het aantal meldingen betrof groot geprogrammeerd werk en 21% een calamiteit. Ruim de helft van het groot geprogrammeerd werk is te laat gemeld en van klein geprogrammeerd werk is 42% te laat. Van alle gemelde calamiteiten is 20% te laat ingediend.

In 8,6% van de gevallen leidde het opgegeven straatwerk bij groot geprogrammeerd werk tot discussiepunten (verschil in de opgegeven maatvoering en daaraan gerelateerde kosten tussen gemeente en meldende partij). Bij klein geprogrammeerd werk was dit 8 % en bij calamiteiten gemiddeld 7,9%.

De gemiddelde duur van een opbreking was tot en met september ruim een halve dag voor een calamiteit, 33 dagen voor groot geprogrammeerd werk en 3,5 dag voor klein geprogrammeerd werk. Calamiteiten werden gemiddeld bijna één dag achteraf gemeld. Voor groot geprogrammeerd werk was het gemiddeld zo’n 5,5 dag vooraf en bij klein geprogrammeerd werk ruim 6 dagen vooraf.

In totaal is er in 9 maanden tijd voor ruim 19 miljoen euro aan straatwerkkosten in rekening gebracht*. Ongeveer de helft kwam vanuit klein geprogrammeerd werk, namelijk zo’n 9 miljoen euro. Bijna 7 miljoen euro kwam vanuit groot geprogrammeerd werk en zo’n 3,5 miljoen uit calamiteiten.

Vergunningen/instemmingsbesluiten

In de eerste negen maanden van dit jaar zijn er bijna 20.000 vergunningen/instemmingsbesluiten afgegeven. Meer dan de helft betrof instemmingsbesluiten, namelijk 10.598. Ook zijn er via het MOOR Platform® 8.842 vergunningen verleend. Het bedrag aan leges bedraagt in totaal zo’n 6 miljoen euro. Ruim 3,5 miljoen aan instemmingsbesluiten en 2,5 miljoen gerelateerd aan vergunningen.

De gemiddelde geldigheid van een instemmingsbesluit was 167 dagen en 147 dagen voor een vergunning. De gemiddelde doorlooptijd van het verstrekken van een vergunning/instemmingsbesluit bedroeg ongeveer 17 dagen.

Meer weten?

Bent u naar aanleiding van deze cijfers nieuwsgierig geworden hoeveel graafmeldingen uw gemeente eigenlijk heeft en hoe dat zich verhoudt tot het landelijke beeld? MOOR Rapportage biedt de mogelijkheid om op deze en andere vragen een direct en pasklaar antwoord te geven. Neem voor meer informatie contact op met uw accountmanager via 088 23 44 700.

* Nog niet alle straatwerkkosten zijn ingevoerd, dus het betreft de in rekening gebrachte straatwerkkosten op dit moment en niet niet voor de eerste drie kwartalen van  2017 in totaal. U kunt de pdf hier downloaden.

Categorieën