Terug- en vooruitblikken met MOOR Platform®

Het evalueren van het afgelopen jaar is van oudsher een goede traditie om even stil te staan bij alle gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden en wat er allemaal is gerealiseerd. Wij kijken terug op een mooi jaar voor het MOOR Platform® en zijn dankbaar voor en trots op het vertrouwen van de meer dan 280 gemeenten die nu gebruik maken van ons platform.

Achteromkijken
Afgelopen jaar hebben wij 29 nieuwe gemeenten aangesloten op ons platform. Dit onderstreept het belang dat gemeenten in toenemende mate hechten aan een goede registratie en efficiënte afhandeling van de graafwerkzaamheden. Daarin is het MOOR Platform® een uitstekende keuze.

Onder die 29 gemeenten vallen ook de gemeenten Maastricht, Heerlen, Sittard-Geleen en Stein. Wij zijn zeer verheugd met de toetreding van deze gemeenten tot MOOR en in het geval van Maastricht, voor de continuering van de langdurige relatie.

Nieuwe kansen
De kracht van het MOOR Platform® wordt ook buiten de sector opgemerkt. Daarom gaat speciale aandacht uit naar de eerste twee niet-gemeentelijke klanten. In 2018 zijn het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de TU Delft toegetreden tot ons platform. De toetreding van deze ‘branchevreemde’ klanten bevestigt de leidende positie van MOOR als kabels- en leiding afhandelingssysteem. Dit biedt een uitgelezen mogelijkheid om onze dienstverlening ook buiten de sector verder uit te breiden, wat bijdraagt aan verdere efficiëntie binnen de graafketen.

Klaar voor de toekomst
Zoals u van ons gewend bent, hebben wij ook veel energie gestoken in de doorontwikkeling van het MOOR Platform® waarbij wij onze klanten centraal stellen. Naast het moderniseren van de onderliggende technologie hebben wij ook meer functionaliteit toegevoegd, zoals meervoudige geometrie met daarbij tracéaanduiding discipline, lijntype, soort werkzaamheden, activiteit, sleufbreedte en lengte/oppervlakte, integratie van Cyclomedia Streetsmart en gedetailleerde gebiedsbegrenzing. 

Ook in 2019 staan er weer heel wat functionele wijzigingen op de planning, gericht op betere gebruikservaring en optimalisatie van (geo-)informatie bij het verlenen van vergunningen en goedkeuren van meldingen.

Belang goede en vroegtijdige afstemming
Naast deze verbeteringen heeft ook de module Projectafstemming een grote vlucht genomen. Wegbeheerders en netbeheerders zijn zich door ontwikkelingen als energietransitie, uitrol glasvezel / 5G en saneringen in toenemende mate bewust van het belang van een goede en vroegtijdige afstemming van werkzaamheden. Daarmee besparen zij kosten en minimaliseren hinder voor bewoners en het verkeer. Met MOOR Projectafstemming kan aan deze behoefte een goede invulling worden gegeven, getuige de diverse gemeenten die in 2018 met deze uitbreiding zijn gestart.

Al met al kijken wij dus positief terug op 2018 en blijven wij al onze klanten ook in 2019 met veel passie en plezier ondersteunen in de keten van kabels en leidingen in Nederland.

Categorieën