Visma Roxit participant van Centrum Ondergronds Bouwen (COB)

Mooi nieuws: MOORwerkt.nl en WoWportaal.nl, onderdeel van Visma Roxit, gaan participeren in het COB, het Nederlands kenniscentrum voor ondergronds bouwen en ondergronds ruimtegebruik. Het COB agendeert thema’s die van belang zijn voor de toekomst van de keten van kabels en leidingen. MOOR en WoW geven deze toekomst vorm door applicaties te ontwikkelen die invulling geven aan de huidige en toekomstige behoeften. Wij worden door ‘de markt’ gezien als kennisdrager en willen deze kennis graag breed inzetten om daarmee de ‘keten van kabels en leidingen’ te optimaliseren.

Al meer dan 12 jaar zijn wij actief in het domein voor zowel netbeheerders en aannemers als bevoegde gezagen. Daardoor beschikken wij als geen ander over de kennis en ervaring rondom het ketenproces ‘van aanvraag tot afronding’. Vanuit deze positie leveren wij graag een bijdrage aan het verbeteren van het domein zodat er voor alle stakeholders win-win situaties ontstaan gericht op de toekomst en vanuit innovatie.

Categorieën