MOOR Release 4.4

Op dinsdag 16 juli is de release 4.4 van MOOR in productie genomen. Net zoals in de vorige release zitten ook in deze versie weer de nodige verbeteringen en uitbreidingen, en ook zijn er twee nieuwe functies toegevoegd. Onderstaand een korte uiteenzetting van de belangrijkste aanpassingen in het MOOR Platform®:

Facturatie-Ondersteuning
In de vorige release werd al aangekondigd dat er een grote verbetering van de financiële export aanstaande was. Met de 4.4 release is deze verbetering doorgevoerd en is de module MOOR Facturatie-Ondersteuning live.

Met deze module worden periodiek, geautomatiseerd bestanden klaargezet die door uw financiële- of belastingsysteem ingelezen kunnen worden ten behoeve van de facturering. Worden leges en straatwerkkosten in aparte systemen of administraties verwerkt? Geen probleem, deze kunnen in aparte bestanden worden opgenomen. Het enige wat nodig is, is het vaststellen van het bestandsformaat welke verwerkt wordt door het facturatiesysteem. De huidige financiële export(s) (meldingen en vergunningen) blijven daarnaast intact als naslag.

Met deze module worden een aantal handmatige handelingen binnen het kabels en leidingen ketenproces weggenomen, waarmee het proces sneller, efficiënter en minder foutgevoelig wordt.

Om de module MOOR Facturatie-Ondersteuning te laten werken komt er een specialist langs om samen met u, en uw financiële- en/of belastingafdeling de opmaak van het bestand te bepalen en (evt.) wijzigingen in het proces door te nemen.

Documentcreatie
Met deze nieuwe functie is het mogelijk om geautomatiseerd een document aan te maken en deze als bijlage aan het besluit (goedkeuring of afkeuring) van een vergunning of instemming toe te voegen.

Dit werkt door middel van door u aangeleverde sjablonen, met vaste tekst, logo, handtekening etc. Deze sjablonen worden aangevuld met de gegevens uit de vergunning/instemming en als pdf bestand bij de vergunning/instemming toegevoegd en beschikbaar gemaakt voor de aanvrager.

Gemeenten die nu handmatig een eigen vergunningbrief toevoegen aan de MOOR vergunning, kunnen met deze nieuwe functie tijd besparen en het proces nog verder automatiseren.

Projectafstemming
In aanloop naar de volgende release (4.5), welke grotendeels in het teken zal staan van het updaten van de module Projectafstemming, is er in deze release al een eerste wijziging doorgevoerd. Vanaf nu ondersteunen we ook meervoudige geometrie, waarmee u in staat bent de geometrische afbakening van uw projectafstemming gebied nauwkeurig in te tekenen. Daarnaast zijn er ook enkele administratieve aanpassingen doorgevoerd.

NB! Projecten met meervoudige geometrie zijn in de lijstweergave enkel te raadplegen. Aanpassen dient op het Werkplein te gebeuren.

Financiële referentie vergunningen
Vanaf deze release is er een extra financieel referentie veld toegevoegd aan vergunningen en instemmingen. Dit biedt de netbeheerders en aannemers de mogelijkheid om dezelfde referenties op te geven bij een vergunning/instemmingsbesluit als bij de meldingen. In zowel MOOR als WoW is dit veld toegevoegd op de formulieren van de vergunning en het instemmingsbesluit. Tevens is dit veld toegevoegd aan de financiële export vergunningen, zodat dit ook geborgd is in de afwikkeling van de legeskosten.

Gebruikerswensen|
Adviezen – emailnotificatie: wanneer een adviseur een advies heeft toegevoegd, wordt er ook een emailnotificatie verzonden aan de gebruikers in het bovenliggende organisatieonderdeel.

Dit speelt met name bij samenwerkingsverbanden. Wanneer bijvoorbeeld een advies wordt toegevoegd aan een vergunning in gemeente A van het samenwerkingsverband, dan zullen ook de gebruikers die geautoriseerd zijn voor het gehele samenwerkingsverband een notificatie ontvangen.

Emailnotificaties – bijlage toegevoegd: in deze emailnotificatie hebben we de voornaam en achternaam van de aanvrager toegevoegd. Wanneer u met een gemeenschappelijk emailadres werkt is het op deze manier direct inzichtelijk bij welke collega de notificatie hoort.

Naast bovenstaande punten zijn ook in deze release weer een aantal bugfixes doorgevoerd:

  • Melvin-integratie: het “Verkeer” icoon (Melvin verkeersmeldingen)  was ook aanklikbaar terwijl er geen conflict was met een werk in Melvin, dit is opgelost.
  • Meldingen: het was niet in alle gevallen mogelijk om een afgekeurde melding te verwijderen, dit is opgelost.
  • Alle basisregistraties in MOOR (BAG, BRK, BGT) zijn bijgewerkt naar de meest recente standaard
  • De 10-cm luchtfoto van Cyclomedia, die als kaartlaag beschikbaar is in de basiskaart in het Werkplein, is geactualiseerd

Voor meer gedetailleerde informatie of een nadere uitleg kunt u contact opnemen met uw MOOR accountmanager, of met de MOOR Helpdesk.

Categorieën