MOOR Release 4.2

Op dinsdag 26 maart is MOOR release 4.2 in productie gegaan. Net zoals in de vorige release zitten ook in deze versie weer de nodige verbeteringen en uitbreidingen. Onderstaand een korte uiteenzetting van de belangrijkste aanpassingen:

Gebiedsbeheer:
De gebiedsbeheer-functie is een veelgebruikte functie binnen MOOR, waarmee wegbeheerders proactief gebieden kunnen markeren waar beperkingen of aanvullende eisen gelden. Nadat gebiedsbeheer eerder was verplaatst naar het Werkplein, wordt er in deze release een aantal zaken toegevoegd en verbeterd. De aanpassingen betreffen:

  • Gebiedsbeheer krijgt een eigen menu op het Werkplein; hiermee verbetert de vindbaarheid van deze belangrijke functie;
  • Verbeterde en uitgebreide filtermogelijkheden om te zoeken in de lijst van beheergebieden;
  • Mogelijkheid om te zoeken op gebiedsbeheer-ID (nummer) in het “Zoek Object” menu;
  • Toevoegen van de mogelijkheid om beheergebieden te exporteren naar Excel.

Met bovenstaande aanpassingen wordt de vindbaarheid en gebruiksvriendelijkheid van de functie Gebiedsbeheer vergroot en wordt het gebruik nog eenvoudiger. Doordat Gebiedsbeheer naar het Werkplein is gebracht, is het bovendien mogelijk om zeer nauwkeurig gebieden in te tekenen en met de toevoeging van een lijstweergave van beheergebieden is daarnaast het beheer van de verschillende gebieden ook een stuk makkelijker.

MOOR Werkplein
Clustering: Zoals u ziet wanneer u inlogt in het MOOR Werkplein, worden de diverse objecten (meldingen en vergunningen) geclusterd, afhankelijk van het zoomniveau. Voorheen was de locatie van deze clusters niet altijd consistent met de locatie van de wegbeheerder. In deze release is dit probleem verholpen. Bij het inloggen op het Werkplein wordt er standaard ingelogd op een dieper zoomniveau en daarnaast is de clustering aangescherpt Ook zult u ervaren dat de snelheid van de kaart is verbeterd.

Bovenstaande wijzigingen zijn ook doorgevoerd op de MOOR Publieke kaart (https://map.moorwerkt.nl/)

Daarnaast is er een ‘mini map’ toegevoegd. Deze mini map kan u helpen bij het navigeren door de kaart en biedt een extra locatiereferentie. Dit voorkomt onnodig in- en uitzoomen.

Melvin integratie
We krijgen veel positieve reacties op de functionele integratie met het landelijke verkeerssysteem Melvin. Met name het bieden van een ‘signaalfunctie’ om te kunnen zien of er wegwerkzaamheden en/of omleidingen plaatsvinden op een kabeltracé blijkt waardevol. Om de integratie tussen Melvin en MOOR nog verder te verbeteren, is het nu mogelijk om te klikken op een Melvin ID. Deze actie start een nieuwe tab en navigeert naar de publieke pagina van Melvin en toont daar de betreffende Melvin melding.

De publieke Melvin pagina is beschikbaar via de volgende link: https://melvin.ndw.nu/public

Naast bovenstaande punten de zichtbaarheid van de ‘Invoeren advies’ functie bij een vergunning/instemming verbeterd.

Categorieën