Nog efficiënter werken met MOOR Vergunningen +

Al ruim 6 jaar wordt het MOOR Platform door gemeenten, netbeheerders en aannemers ingezet om de communicatie over en afwikkeling van graafwerkzaamheden in goede banen te leiden. Met ruim 140 aangesloten gemeenten is het MOOR Platform in een snel tempo uitgegroeid tot het standaard platform in Nederland voor het delen van deze informatie.

MOOR Vergunningen

Een belangrijke rol bij deze ontwikkeling speelde de introductie van de ‘Vergunningen module’ in 2011. Deze aanvulling op het bestaande MOOR Platform maakt het mogelijk om via een digitaal platform vergunningen aan te vragen, te beoordelen en goed te keuren.

MOOR Vergunningen is destijds ontwikkeld op basis van een aantal specifieke wensen van gemeenten én bedrijven, die beiden aangaven dat de tot dan toe geldende systematiek veelal tijdrovend en inefficiënt was. Dat MOOR Vergunningen een succes is, blijkt wel uit het feit dat inmiddels ruim 100 gemeenten deze module gebruiken.

Vergunningen +

Dit intensieve gebruik leidde ook tot nieuwe inzichten en suggesties voor verdere optimalisatie. Daarom heeft MOOR eind 2013 besloten om MOOR Vergunningen grondig te gaan herzien en uitbreiden, met als doel deze module geschikt te maken voor de toekomst en tegemoet te komen aan de wensen van de gebruikers.

Onder de noemer ‘Vergunningen Plus(+)’ wordt MOOR Vergunningen stapsgewijs uitgebreid. Deze uitbreidingen hebben o.a. betrekking op:

  • Opbouw van leges en automatisch exporteren van legeskosten;
  • Voorcalculatie van de legeskosten bij aanvraag;
  • Correcte juridische tenaamstelling van de vergunninghouder;
  • Dossiervorming en archivering, waaronder authenticatie van brondocumenten en mogelijkheden voor integratie met archiefsystemen;
  • Integratie met MOOR Meldingen;
  • Uitgebreide rapportagefunctie voor planning en controle.

Planning

Bovenstaande aanpassingen worden in een drietal opeenvolgende “releases” gerealiseerd. Uiteraard worden alle uitbreidingen eerst uitgebreid getest om zeker te zijn dat het geheel naar behoren functioneert.

Het nieuwe MOOR Vergunningen sluit hiermee nog beter aan op de werkprocessen en maakt vergunning- dan wel instemmingsverlening nog eenvoudiger.

Categorieën