MOOR vertrouwd & vernieuw(en)d

De openbare ruimte, met hierin de ondergrondse infrastructuur in het bijzonder, krijgt steeds meer aandacht. Leveringszekerheid van voorzieningen, kostenbeheersing en het beperken van overlast staan steeds nadrukkelijker op de (politieke) agenda. Dit hebben wij ook gemerkt aan de ondersteuningsvragen die we regelmatig ontvangen. Vanuit de ontwikkelingen en de behoeften die er bestaan in de markt, willen we nog meer bijdragen aan een leefbare en veilige openbare ruimte door regie en samenwerking rond werkzaamheden in de openbare ruimte te versterken, met minder overlast en zo laag mogelijke kosten tot gevolg.

Om aan deze ambitie nu en in de toekomst verder invulling te kunnen geven en om onze klanten nog beter te kunnen ondersteunen, is besloten om te kiezen voor een nieuw logo inclusief nieuwe slogan en bijbehorende nieuwe huisstijl.

Deze huisstijlverandering is als het ware de visuele vertaling en staat symbool voor de vernieuwing. Met trots presenteren wij u hierbij het resultaat.

MOOR Werkt

Er is gekozen voor een krachtige en heldere naamstelling en typografie: MOOR werkt! Eigenlijk precies zoals MOOR ook werkt. Daadkrachtig en helder!

MOOR werkt is de overkoepeling van het platform, ondersteunende diensten en het kenniscentrum. Door middel van het ontwikkelen en aanbieden van krachtige online tools in combinatie met op maat gesneden dienstverlening, bieden wij zowel gemeenten als bedrijven een uitstekende mogelijkheid om meer te sturen op “ slim werken” in de openbare ruimte.

Achtergrond woordmerk

De naam MOOR in combinatie met de herkenbare kleur oranje hebben de afgelopen jaren een goed imago opgebouwd. Belangrijk tijdens de ontwikkeling van het nieuwe woordmerk was dan ook om deze kleur te behouden.

In het woordmerk is één van de belangrijkste taken visueel uitgelicht. Verbinding maken. MOOR wil draagvlak creëren en onderlinge samenwerking bevorderen. De naam leent zich er uitstekend voor om in het centrale gedeelte, met twee gelijke lettervormen, een eyecather aan te brengen en daadwerkelijk verbinding te leggen tussen vormen. De kleur oranje is teruggebracht in dit verbindende element. Hierbij is ernaar gezocht om die verbinding zowel boven- als ondergronds uit te beelden. De uitgespaarde ruimte tussen de letters en de curve benadrukken dit ook. De beweging wordt gevisualiseerd door een extra accent en dat is het kleurverloop in de diverse oranje kleurnuances.

Categorieën