MOOR Release 4.5 – Projectafstemming

Op donderdag 10 oktober is release 4.5 van MOOR in productie genomen. Deze release staat voor een groot deel in het teken van een grondige verbetering en uitbreiding van de module MOOR Projectafstemming. Daarnaast zijn ook in deze versie weer de nodige gebruikerswensen en bugfixes doorgevoerd. Onderstaand een korte uiteenzetting van de belangrijkste aanpassingen in het MOOR Platform®:

Projectafstemming
De module MOOR projectafstemming bestaat al een aantal jaren. De laatste tijd merkten wij dat de behoefte aan een eenvoudig en geografisch platform voor het kunnen delen van informatie voor (grote) projecten steeds actueler werd. Ontwikkelingen als energietransitie, 5G-uitrol, vervangingen en netwerkverzwaringen spelen hierbij een grote rol.

Op basis van de input van verschillende gebruikers hebben we geconstateerd dat Projectafstemming meer nodig had dan een ‘likje verf en een paar extra knoppen’, maar dat een grondige herdefiniëring van de gedachte achter Projectafstemming aan de basis moest staan voor de doorontwikkeling van deze module.

We hebben ervoor gekozen om Projectafstemming vanaf de basis opnieuw te ontwikkelen. Daarbij is het uitgangspunt dat we een gelijk speelveld willen bieden voor alle betrokken partijen. Dit is nieuw, omdat binnen MOOR de wegbeheerder (gemeente) tot nu toe altijd de regievoerende partij is geweest. Maar voor een daadwerkelijk functionerende projectafstemming is het van belang dat alle mogelijke partijen in staat zijn om toekomstige projecten te kunnen aanmaken, zonder dat er al gelijk sprake is van één partij die de regie neemt of die de spelregels bepaalt. Dit past ons inziens namelijk niet in de gedachte achter projectafstemming. Namelijk het beperken van hinder, overlast, besparen op inzet van schaars personeel en het verlagen van de maatschappelijke kosten.

Alle huidige gebruikers van de module Projectafstemming zijn onlangs al uitgebreid geïnformeerd over de veranderingen en verbeteringen die we doorgevoerd hebben. Indien u na het lezen van deze informatie ook meer informatie of een demo wenst te ontvangen van MOOR Projectafstemming, dan kunt u daarvoor contact opnemen met de MOOR accountmanager of met de MOOR Helpdesk.

Gebruikerswensen
Naast de module Projectafstemming is er in deze release ook aandacht besteed aan het doorvoeren van een aantal gebruikerswensen. Onderstaand een kort overzicht:

  • E-mailnotificaties – bij e-mailnotificaties aan een externe adviseur wordt nu het vergunningnummer getoond in de onderwerp-regel van de e-mail. Dit maakt signalering en zoekopdrachten in de e-mailbox van een extern adviseur eenvoudiger.
  • MOOR Vergunningen – op het Werkplein is er een nieuwe filter-optie; vergunningen onder mijn advies. Hiermee wordt het aantal getoonde vergunningen op het Werkplein beperkt tot alleen die vergunningen waarop een advies nodig is.
  • Gekoppelde gebruikersaccounts – samenwerkingsorganisaties, die namens meerdere gemeenten actief zijn, maken gebruik van accounts waarmee kan worden gewisseld van ‘hoofdaccount’ naar sub-account, alsmede waarmee gewisseld kan worden tussen verschillende sub-accounts. In deze release is dit verduidelijkt waardoor direct zichtbaar is op welk niveau er is ingelogd, namens welke organisatie.
  • Koppelen van melding aan vergunning – netbeheerders / aannemers kunnen op basis van een goedgekeurde vergunning een melding maken. Hierbij wordt vanaf deze release alleen nog de startdatum van de vergunning meegenomen, en niet de einddatum. Dit om te voorkomen dat meldingen worden ingediend met een looptijd, identiek aan de vergunning (terwijl de feitelijke duur van de werkzaamheden in de meeste gevallen veel korter is).
  • Leges export en financiële export – vanaf deze release tonen we in de exports voor zowel straatwerk als leges ook de KvK gegevens, zowel het KvK-nummer als het Vestigingsnummer.

Bugfixes en verbeteringen
Naast bovenstaande punten zijn ook in deze release weer een aantal bugfixes doorgevoerd:

  • E-mailnotificatie vergunning: de notificatie bij een statuswijziging of bij het toevoegen van een nieuwe bijlage / notitie kende geen Nederlandse vertaling, dit is opgelost.
  • Vergunningen: het veld ‘Opmerking bij beoordelen vergunning aanvraag’ had in het Werkplein een andere tekstlimiet dan in de lijstweergave, dit is opgelost (beide velden hebben nu een limiet van 10.000 tekens)

Tenslotte is het vermelden waard dat wij diverse snelheids- en stabiliteitsverbeteringen hebben doorgevoerd. Door deze verbeteringen nu door te voeren, zijn we voorbereid op de verwachte verdere toename in gebruik van het platform door zowel wegbeheerders als netbeheerders.

Voor meer gedetailleerde informatie of een nadere uitleg kunt u contact opnemen met uw MOOR accountmanager, of met de MOOR Helpdesk.

Categorieën