MOOR Platform® jaaroverzicht 2016

Het evalueren van het afgelopen jaar is van oudsher een goede traditie om even stil te staan bij alle gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden en wat er allemaal is gerealiseerd. Dit jaaroverzicht toont in vogelvlucht de belangrijkste feiten en cijfers van het jaar 2016 met betrekking tot meldingen, vergunningen en gebruik van het MOOR Platform®.

Feiten & cijfers

Bij elkaar genomen waren er vorig jaar ruim 5.500 actieve MOOR gebruikers, waarvan 71% meldende partijen en 29% gemeenten. Het verzorgingsgebied dat bediend werd via het MOOR Platform® betrof eind 2016 9,54 miljoen inwoners. In totaal is het aantal MOOR gemeenten gegroeid met 20%. De provincie met het hoogste percentage MOOR gemeenten is Zeeland (100%). Alle 13 Zeeuwse gemeenten hebben in 2016 namelijk gekozen voor het MOOR Platform®. Hierna volgt de provincie Noord Holland met 94% en Gelderland met 76%.

Meldingen

In totaal zijn er bijna 150.000 werken via het MOOR Platform® gemeld, een stijging van 11,5% ten opzichte van vorig jaar. Hiervan betrof de meerderheid klein geprogrammeerd werk, namelijk ruim 107.000 (72%). 19% van het aantal meldingen betrof een calamiteit, ongeveer 28.500 en zo’n 13.000 meldingen (9%)  had betrekking op groot geprogrammeerd werk. De gemiddelde tijd dat er vooraf werd gemeld, was bij klein geprogrammeerd werk 6 dagen en bij groot geprogrammeerd werk zo’n 4 dagen. Bij calamiteiten werd achteraf na gemiddeld 1 dag gemeld.

De gemiddelde duur van een opbreking in 2016 was bijna 25 dagen voor groot geprogrammeerd werk, ruim 3,5 dag voor klein werk en iets minder dan een dag voor een calamiteit. In totaliteit is er in 2016 voor 29,5 miljoen euro aan straatwerkkosten gedeclareerd. Iets minder dan de helft hiervan was voor klein geprogrammeerd werk, 11 miljoen euro voor groot geprogrammeerd werk en 5 miljoen euro voor calamiteiten.

Vergunningen

Naast meldingen werden er in 2016 in totaal ruim 16.500 vergunningen en/of instemmingsbesluiten afgegeven, een stijging van 19% ten opzichte van vorig jaar. Dit valt uiteen in ruim 7.000 vergunningen en zo’n 9.500 instemmingsbesluiten. De gemiddelde doorlooptijd van het verstrekken van een vergunning was in 2016 gemiddeld 18 dagen en 16 dagen voor een instemmingsbesluit. De gemiddelde duur van een vergunning was 168 dagen en van een instemmingsbesluit 177 dagen.

Gebruik

In totaal zijn er binnen het MOOR Platform® het afgelopen jaar gemiddeld zo’n 204 gebruikers tegelijkertijd online geweest, een toename van 33% ten opzichte van het jaar hiervoor. De duur van een bezoek was gemiddeld 20 minuten en 51 seconden. Het platform is 99,97% van de tijd beschikbaar geweest. Dit is exclusief gepland onderhoud en onderbrekingen buiten bedrijfsuren.

Op het gebied van productontwikkeling zijn er in 2016 7 releases geweest. Hieronder wat highlights van functionaliteit die zijn doorgevoerd het afgelopen jaar:

  • Uitbreiding van de Projecten module
  • Uitbreiding van het Werkplein
  • Introductie van de module Kaartintegratie
  • Introductie van de module Kaartpublicatie
  • Beschikbaarheid BGT
  • Financiële export straatwerkkosten vereenvoudigd
  • Maandelijks updaten van de basiskaart
  • App 2.0

Download hier de infographic.

Categorieën