Terugblik MOOR Congres

Donderdag 13 november 2014 vormde Media Plaza met haar innovatieve en futuristische uitstraling het decor van het MOOR Congres. Het MOOR Congres had tot doel om een integrale aanpak van de ondergrondse infra te bevorderen en stond in het teken van “samen werken”.

MOOR wil alle bezoekers en sprekers bedanken voor hun deelname, inzet en enthousiasme tijdens het MOOR Congres. Mede daarom kijken wij terug op een geslaagde dag.

Hieronder vindt u een sfeerimpressie. Foto’s van het MOOR Congres vindt u in dit fotoalbum.

Over het MOOR Congres

Het congres had tot doel:

  • Bewustwording creëren voor de noodzaak van een proactieve regie en integrale aanpak van de ondergrondse infra;
  • Samenwerking stimuleren tussen de verschillende partijen die werkzaam zijn in de openbare ruimte, zoals gemeenten, bedrijven en andere betrokkenen.

 

Dat gebeurde onder andere door inzicht te verschaffen in elkaars belangen, met elkaar van gedachten te wisselen over knelpunten maar vooral door kansen, goede praktijkvoorbeelden van samenwerking over het voetlicht te brengen en te discussiëren over de toekomst van de openbare ruimte. MOOR wilde met het congres een appèl doen aan alle betrokkenen dat de toekomst van de ondergrondse infra nu begint.