Koppeling MOOR platform-Gemma operationeel

Vorige maand is de eerste versie van de koppeling tussen Gemma systeem en het MOOR platform in gebruik genomen. De langverwachte koppeling is niet alleen het resultaat van een goede samenwerking tussen MOOR en Synfra, maar vooral ook van nauw overleg met de betrokken netbeheerders, aannemer en de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Met deze koppeling is het samenwerkingsverband er in geslaagd om het eenmalig invoeren van gegevens voor de totale keten weer een grote stap dichterbij te brengen.

De netbeheerders en aannemer kunnen vanuit de registratie in Gemma de meldingen voor de gemeente automatisch doorzetten naar MOOR, alsmede het straatwerk rapporteren. Informatiemanager Peter Dirne van Synfra kijkt tevreden terug op het proces: “In de eerste weken waren er nog wat aanloopproblemen met de module Onderhoud & Storingen, maar die hebben we direct geanalyseerd en opgelost. De kers op de taart was de acceptatietest, waarbij het brede draagvlak mooi tot uiting kwam. Netbeheerders, aannemer en gemeente ‘s-Hertogenbosch kwamen gezamenlijk het proces testen bij ons op kantoor!”

Categorieën