Koppeling archief- en zaaksystemen

Wilt u ook aan de slag met zaakgericht werken?

Binnen overheidsorganisaties vindt er momenteel een verschuiving plaats van een documentgeoriëntieerde werkwijze naar een procesgeoriënteerde manier van werken. Zaakgericht werken en aansluiten bij de GEMMA-norm wordt hiermee steeds belangrijker.

Het MOOR Platform® kan koppelen met uw zaaksysteem. Met de totstandkoming van deze koppeling voldoet u als gemeente aan de standaardnorm voor zaakgericht werken en worden voortaan diverse handmatige handelingen volledig geautomatiseerd en gearchiveerd.

Generieke koppeling

In nauwe samenwerking en afstemming met het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) kan, volgens de berichtenstandaard StUF-BG (Standaard Uitwisselingsformaat Basisgegevens), een digitale koppeling tot stand worden gebracht tussen het zaaksysteem van uw gemeente en het MOOR Platform®.

Met de totstandkoming van deze koppeling worden handelingen, zoals apart een kenmerknummer opvragen, statuswijzigingen en het koppelen van bestanden geautomatiseerd. Er wordt bij iedere aanvraag (en eventueel melding) een zaak aangemaakt in het zaaksysteem. Alle relevante statusovergangen en -documenten worden gesynchroniseerd met het zaak- en documentmanagement systeem.

Hiermee worden menselijke fouten voorkomen en is er sprake van meer efficiency door het uitvoeren van minder fysieke handelingen. Belangrijk is ook dat hiermee vergunningen in het zaaksysteem worden geborgd conform de Archiefwet. Archivering vindt plaats vanuit het documentmanagement systeem, waarvoor geen extra handelingen in MOOR nodig zijn.

Inrichting koppeling

MOOR ondersteunt StUF Zaak- en documentenservices 1.0 en 1.2. Na een intakegesprek richten wij voor u een test- en productiekoppeling in. Na inrichting van deze koppeling vindt er eerst een test plaats met de testomgeving van uw gemeente. Na het succesvol doorlopen van de test kan de koppeling vrijgegeven en in productie genomen worden.

MOOR Platform® werkt!
Roel van Haren | Accountmanager

“Vanuit mijn functie als accountmanager onderhoud ik het contact met zowel nieuwe als bestaande gemeenten over de mogelijkheden en oplossingen die MOOR kan bieden. Indien u geïnteresseerd bent in het MOOR Platform®, neem dan contact met mij op”.

Stel een vraag aan Roel »
MOOR biedt meer!
Ruben Vlek | Salesmanager

“Als Salesmanager houd ik mij primair bezig met het enthousiasmeren en overtuigen van gemeenten om voor MOOR te kiezen. Daarnaast vind ik het belangrijk dat er regelmatig contact is met gemeenten die zich door MOOR laten ondersteunen. De combinatie van nieuwe gemeenten werven en bestaande gemeenten nog verder helpen met de optimale ontzorging van het ‘ketenproces kabels en leidingen’ is mijn voornaamste doelstelling én uitdaging. Heeft u ook interesse in het MOOR Platform®? Neem dan contact met mij op!”

Stel een vraag aan Ruben »