Gemeente Lelystad & MOOR sluiten unieke overeenkomst

MOOR is een zeer krachtige tool voor regie op (graaf)werkzaamheden rondom kabels & leidingen en heeft duidelijk zijn meerwaarde bewezen”, aldus de coördinator Kabels & leidingen van de gemeente Lelystad, dat sinds 2017 gebruik maakt van het MOOR Platform®.

De afgelopen jaren is gebleken dat MOOR dé passende oplossing is om het proces rondom (graaf)werkzaamheden aan kabels en leidingen efficiënt te laten verlopen. Dit resultaat aangevuld met de positieve ervaringen van nu en vernieuwende oplossingen voor de toekomst, hebben ertoe geleid dat de gemeente Lelystad de samenwerking graag in een nieuw contract wilde vastleggen.

Het vertrouwen in Visma Roxit als leverancier van het MOOR Platform® heeft de gemeente Lelystad doen besluiten om een overeenkomst aan te willen gaan voor maar liefst 10 jaar! Met dit unieke besluit verzekert de gemeente Lelystad zich ervan dat zij ook in de toekomst compleet de regie kunnen (be)houden op het kabels- en leidingen ketenproces.

Categorieën