gemeente Apeldoorn Logo

Gemeente Apeldoorn neemt MOOR in gebruik

Op 1 augustus heeft de gemeente Apeldoorn het MOOR Platform in gebruik genomen. Via MOOR worden alle vergunningaanvragen en graafmeldingen voor de aanleg en het onderhoud van ondergrondse kabels en leidingen ingediend en afgehandeld.
De gemeente Apeldoorn is de 283e gemeente die MOOR gebruikt en een van de grootste gemeenten die recent zijn toegetreden tot MOOR.

Binnen Apeldoorn gaat MOOR een in eigen beheer ontwikkeld systeem vervangen. Dit systeem heeft de afgelopen jaren prima gefunctioneerd. Maar de structurele toename van het aantal vergunningaanvragen en graafmeldingen legden ook de tekortkomingen van dit systeem bloot. De gemeente Apeldoorn was hierdoor genoodzaakt op zoek te gaan naar een alternatief.

Uitgebreide marktverkenning

Na een uitgebreide marktverkenning is MOOR door de gemeente Apeldoorn geselecteerd. De afgelopen periode is de applicatie uitvoerig getest en beoordeeld op betrouwbaarheid, informatieveiligheid en flexibiliteit. Ook is de applicatie ingericht conform de specifieke regelgeving van de gemeente Apeldoorn en is de module Facturatie-Ondersteuning geïmplementeerd. Daarbij is ook Tribuut, de organisatie die namens Apeldoorn de inning van leges en straatwerkkosten verzorgd, betrokken.

Klaar voor de toekomst

Met het gebruik van MOOR is de gemeente Apeldoorn in staat om efficiënt de groeiende stroom aanvragen en meldingen te kunnen verwerken. Deze stroom zal de komende jaren verder stijgen door ontwikkelingen als 5G, energietransitie, klimaatadaptatie en investeringen in de gas-, water- en elektriciteitsnetwerken en glasvezel. In de tweede helft van 2020 wordt de applicatie verder uitgebreid met een archiveringsfunctie, zodat de aanvragen geautomatiseerd op de wettelijk juiste wijze gearchiveerd kunnen worden.

Wij kijken uit naar een vruchtbare samenwerking met de gemeente Apeldoorn en wensen de betrokken medewerkers veel gebruiksgemak toe!

Categorieën