Domein Archief

Wilt u uw kabels- en leidingen proces ook archiefcompliant maken?

Via MOOR Domein Archief worden alle via MOOR genomen besluiten automatisch overgeheveld naar een volledig gecertificeerde externe archiefapplicatie. Deze applicatie is ontwikkeld en wordt beheerd door Visma Roxit en voldoet aan de hoogste eisen qua veiligheid en zekerheid, waaronder de NEN2082 certificatie. Binnen deze applicatie worden de genomen besluiten opgeslagen en bewaard conform de eisen die de gemeente stelt.

Gecertificeerde externe archiefapplicatie

Per type besluit en melding(en) kan de bewaartermijn worden ingesteld. Als de bewaartermijn van een specifiek object binnen MOOR (een besluit, zoals een verleende vergunning) is bereikt, wordt deze automatisch klaargezet op een vernietigingslijst.

Deze lijst wordt periodiek gegenereerd binnen het MOOR Platform®en aan de gemeente aangeboden ter controle en goedkeuring. Na goedkeuring worden de te vernietigen objecten pas definitief verwijderd.

Volledig archief compliant

Met MOOR Domein Archief bent u in staat om het kabels en leidingen proces volledig archief compliant te maken. Zonder enige handmatige handeling worden alle besluiten archiefwaardig bewaard en vindt vernietiging plaats.U archiveert automatisch, zonder gebruik te moeten maken van kostbare en arbeidsintensieve koppelingen met andere systemen. Daarnaast levert MOOR Domein Archief ook een besparing op voor de afdelingen Informatievoorziening en DIV. Er is geen beheer nodig over de data in de module MOOR Domein Archief.

MOOR biedt meer!
Ruben Vlek | Salesmanager

“Als Salesmanager houd ik mij primair bezig met het enthousiasmeren en overtuigen van gemeenten om voor MOOR te kiezen. Daarnaast vind ik het belangrijk dat er regelmatig contact is met gemeenten die zich door MOOR laten ondersteunen. De combinatie van nieuwe gemeenten werven en bestaande gemeenten nog verder helpen met de optimale ontzorging van het ‘ketenproces kabels en leidingen’ is mijn voornaamste doelstelling én uitdaging. Heeft u ook interesse in het MOOR Platform®? Neem dan contact met mij op!”

Stel een vraag aan Ruben »
MOOR Platform® werkt!
Roel van Haren | Accountmanager

“Vanuit mijn functie als accountmanager onderhoud ik het contact met zowel nieuwe als bestaande gemeenten over de mogelijkheden en oplossingen die MOOR kan bieden. Indien u geïnteresseerd bent in het MOOR Platform®, neem dan contact met mij op”.

Stel een vraag aan Roel »