Digitaal platform voor meer samenwerking in de grond

April 2015 wordt gestart met de pilot ‘Projecten op de kaart’, waar Oasen initiatiefnemer van is. MOOR heeft het platform voor de samenwerking ontwikkeld en ondersteunt Oasen bij de pilot.

Het gaat om een digitaal platform waar verschillende partijen die in de grond werken hun meerjarenplanning publiceren. Zo wordt de samenwerking vergroot, met als doel de overlast door werkzaamheden te verminderen.

Toekomst

Eind januari is de eerste bijeenkomst geweest bij Oasen. Hier is besproken wat de startregels zijn en wat er van de verschillende partijen wordt verwacht. Tijdens deze pilot van zes maanden vinden er meerdere bijeenkomsten plaats. De samenwerkings-website ondersteunt bij het maken van concrete afspraken over samenwerkingen in de grond. Na deze zes maanden ligt er een blauwdruk voor de definitieve inrichting van het platform, is concrete samenwerking gezocht en gevonden, en kan een definitief oordeel worden gegeven of deze site in de toekomst verder wordt ontwikkeld.

Het hele artikel leest u hier.

Plaats uw reactie

Categorieën