Release 3.9.4

Medio februari gaat MOOR versie 3.9.4 live. Er worden dan weer diverse uitbreidingen, bugfixes en verbeteringen doorgevoerd in het MOOR Platform®. Meer informatie volgt nog.

Categorieën