MOOR draagt bij aan een leefbare en veilige openbare ruimte door regie en samenwerking rond werkzaamheden in de openbare ruimte te versterken.

MOOR Platform MOOR Consultancy MOOR Kenniscentrum

MOOR Platform

Wij bieden een online platform dat in Nederland dé standaard is voor het plannen, vergunnen en administratief afhandelen van (graaf)werkzaamheden in de openbare ruimte. Hiermee krijgt u maximaal inzicht, tegen minimale inspanning en lage kosten.

Lees verder »

MOOR Consultancy

Wij bieden organisaties inzicht, grip en handvatten om proactief te kunnen handelen. Samen met u werken wij aan het optimaliseren van uw bedrijfsprocessen, bedrijfsvoering en informatievoorziening.

Lees verder »

MOOR Kenniscentrum

Bij MOOR Kenniscentrum staat het faciliteren, ontwikkelen en uitdragen van zowel best practices als ondersteunende digitale tools centraal.

Lees verder »

Uitgelicht

Eerste fase uitbreiding Vergunningen module gereed

Eerste fase uitbreiding Vergunningen module gereed

op 10 december 2014 in MOOR Nieuws, Actueel, Platform

Sinds de introductie van de Vergunningen module in 2011 is het gebruik enorm geïntensiveerd. Dit intensieve gebruik heeft geleid tot verdere optimalisatie en uitbreiding van de Vergunningen module. Dit alles met als doel om deze module toekomst bestendig te maken en tegemoet te komen aan de wensen van de gebruikers.

Inzicht in integrale vervangingsbehoefte in openbare ruimte

Inzicht in integrale vervangingsbehoefte in openbare ruimte

op 09 oktober 2014 in MOOR Nieuws, Actueel, Projecten, MOOR Congres, Consultancy

Interview met René Nelissen van MOOR en Arnoud Drevijn van Inzicht in Data, naar aanleiding van de lezing 'Inzicht in de integrale vervangingsbehoefte van ondergrondse infrastructuren in de openbare ruimte' tijdens de Dag van Openbare Ruimte 2014 op donderdag 09 oktober.

Terugblik op geslaagd MOOR Congres

Terugblik op geslaagd MOOR Congres

op 19 november 2014 in MOOR Nieuws, Actueel, MOOR Congres

Donderdag 13 november jl. vormde Media Plaza met haar innovatieve en futuristische uitstraling het decor van het MOOR Congres. Het MOOR Congres had tot doel om een integrale aanpak van de ondergrondse infra te bevorderen en stond in het teken van “samen werken”.

MOOR vertrouwd & vernieuw(en)d

MOOR vertrouwd & vernieuw(en)d

op 07 oktober 2014 in MOOR Nieuws, Actueel

De openbare ruimte, met hierin de ondergrondse infrastructuur in het bijzonder, krijgt steeds meer aandacht. Leveringszekerheid van voorzieningen, kostenbeheersing en het beperken van overlast staan steeds nadrukkelijker op de (politieke) agenda. Dit hebben wij ook gemerkt aan de ondersteuningsvragen die we regelmatig ontvangen. Vanuit de ontwikkelingen en de behoeften die er bestaan in de markt, willen we nog meer bijdragen aan een leefbare en veilige openbare ruimte door regie en samenwerking rond werkzaamheden in de openbare ruimte te versterken, met minder overlast en zo laag mogelijke kosten tot gevolg.

Om aan deze ambitie nu en in de toekomst verder invulling te kunnen geven en om onze klanten nog beter te kunnen ondersteunen, is besloten om te kiezen voor een nieuw logo inclusief nieuwe slogan en bijbehorende nieuwe huisstijl.

Deze huisstijlverandering is als het ware de visuele vertaling en staat symbool voor de vernieuwing. Met trots presenteren wij u hierbij het resultaat.

Burger dupe van chaos in de ondergrond

Burger dupe van chaos in de ondergrond

op 07 november 2014 in MOOR Nieuws, Actueel, MOOR Congres

In Nederland heerst chaos in de ondergrond. Onder asfalt, klinkers en groen gaat een wirwar van 1,7 miljoen kilometer aan kabels en leidingen schuil, die de komende decennia het einde van hun economische levensduur bereiken. Verwachting is dat de ondergrondse chaos de komende jaren alleen nog maar verder zal toe nemen en daarmee ook de maatschappelijke kosten en overlast voor burgers bovengronds. Het is tijd om “slim” te gaan werken in de openbare ruimte. Bijvoorbeeld door goede timing van werkzaamheden, “werk met werk” te maken, goede maatregelen te treffen bij werkzaamheden en burgers en bedrijven adequaat en tijdig te informeren. Dit kan alleen worden bereikt door samen te werken vanuit een integrale visie op de openbare ruimte. MOOR ziet het als haar taak om dit soort bewegingen te stimuleren en organiseert daarom op 13 november het MOOR Congres in Media Plaza Utrecht.

 

MOOR verdiept zich in straatwerkkosten

MOOR verdiept zich in straatwerkkosten

op 02 oktober 2014 in MOOR Nieuws, Actueel, Platform

Een belangrijke mogelijkheid van het MOOR Platform is, dat met dit platform de ‘straatwerkkosten’ tussen gemeenten en netbeheerders kunnen worden verrekend.

In de afgelopen jaren zijn, met het aansluiten van 140 gemeenten op MOOR, deze kosten veelvuldig onderwerp van discussie geweest. MOOR vond het dan ook hoog tijd voor een verdiepingssessie door een expert op dit gebied.

Meld u nu aan voor het MOOR Congres

Meld u nu aan voor het MOOR Congres

op 21 oktober 2014 in Actueel, MOOR Congres

Over minder dan een maand is het zover: het MOOR Congres. Dé plek waar samenwerken begint en een basis wordt gelegd voor een toekomstvaste openbare ruimte.

Het congres heeft tot doel om bewustwording te creëren voor de noodzaak van een proactieve regie en integrale aanpak van de ondergrondse infra en samenwerking te stimuleren tussen de verschillende partijen die werkzaam zijn in de openbare ruimte, zoals gemeenten, bedrijven en andere betrokkenen.

MOOR in een nieuw jasje op de Dag van de Openbare Ruimte

MOOR in een nieuw jasje op de Dag van de Openbare Ruimte

op 22 september 2014 in MOOR Nieuws, Actueel

Ook dit jaar is MOOR aanwezig op de Dag van de Openbare Ruimte, die op 8 en 9 oktober zal plaatsvinden in de Expo Houten. Het is inmiddels de vijfde keer dat MOOR op de Dag van de Openbare Ruimte aanwezig is, maar deze keer belooft voor ons een speciale editie te worden!

Terug naar boven