MOOR draagt bij aan een leefbare en veilige openbare ruimte door regie en samenwerking rond werkzaamheden in de openbare ruimte te versterken.

MOOR Platform MOOR Consultancy MOOR Kenniscentrum

MOOR Platform

Wij bieden een online platform dat in Nederland dé standaard is voor het plannen, vergunnen en administratief afhandelen van (graaf)werkzaamheden in de openbare ruimte. Hiermee krijgt u maximaal inzicht, tegen minimale inspanning en lage kosten.

Lees verder »

MOOR Consultancy

Wij bieden organisaties inzicht, grip en handvatten om proactief te kunnen handelen. Samen met u werken wij aan het optimaliseren van uw bedrijfsprocessen, bedrijfsvoering en informatievoorziening.

Lees verder »

MOOR Kenniscentrum

Bij MOOR Kenniscentrum staat het faciliteren, ontwikkelen en uitdragen van zowel best practices als ondersteunende digitale tools centraal.

Lees verder »

Uitgelicht

Ondergronds chaos terugdringen en bovengronds rust creëren

Ondergronds chaos terugdringen en bovengronds rust creëren

op 26 januari 2015 in MOOR Nieuws, Actueel, Projecten

“In veel gemeenten is het een chaos in de ondergrond door de grote hoeveelheid kabels, leidingen en buizen. Door het afstemmen van ondergrondse en bovengrondse werkzaamheden kan ‘werk met werk’ gemaakt worden en hoeft een locatie niet meerdere malen achter elkaar op de schop. Zo kunnen we ondergronds de chaos terugdringen en bovengronds rust creëren.” Daarvoor pleit Rene Nelissen, Manager Consultancy bij MOOR, dat opereert op het grensgebied van de onder- en bovengrond.

Burger dupe van chaos in de ondergrond

Burger dupe van chaos in de ondergrond

op 07 november 2014 in MOOR Nieuws, Actueel, MOOR Congres

In Nederland heerst chaos in de ondergrond. Onder asfalt, klinkers en groen gaat een wirwar van 1,7 miljoen kilometer aan kabels en leidingen schuil, die de komende decennia het einde van hun economische levensduur bereiken. Verwachting is dat de ondergrondse chaos de komende jaren alleen nog maar verder zal toe nemen en daarmee ook de maatschappelijke kosten en overlast voor burgers bovengronds. Het is tijd om “slim” te gaan werken in de openbare ruimte. Bijvoorbeeld door goede timing van werkzaamheden, “werk met werk” te maken, goede maatregelen te treffen bij werkzaamheden en burgers en bedrijven adequaat en tijdig te informeren. Dit kan alleen worden bereikt door samen te werken vanuit een integrale visie op de openbare ruimte. MOOR ziet het als haar taak om dit soort bewegingen te stimuleren en organiseert daarom op 13 november het MOOR Congres in Media Plaza Utrecht.

 

MOOR blikt vooruit

MOOR blikt vooruit

op 05 januari 2015 in MOOR Nieuws, Actueel, Platform

MOOR verwelkomt nieuwe gemeenten en blikt vooruit naar 2015. Wat staat er voor 2015 op stapel? U leest het hier!

Inzicht in integrale vervangingsbehoefte in openbare ruimte

Inzicht in integrale vervangingsbehoefte in openbare ruimte

op 09 oktober 2014 in MOOR Nieuws, Actueel, Projecten, MOOR Congres, Consultancy

Interview met René Nelissen van MOOR en Arnoud Drevijn van Inzicht in Data, naar aanleiding van de lezing 'Inzicht in de integrale vervangingsbehoefte van ondergrondse infrastructuren in de openbare ruimte' tijdens de Dag van Openbare Ruimte 2014 op donderdag 09 oktober.

Eerste fase uitbreiding Vergunningen module gereed

Eerste fase uitbreiding Vergunningen module gereed

op 10 december 2014 in MOOR Nieuws, Actueel, Platform

Sinds de introductie van de Vergunningen module in 2011 is het gebruik enorm geïntensiveerd. Dit intensieve gebruik heeft geleid tot verdere optimalisatie en uitbreiding van de Vergunningen module. Dit alles met als doel om deze module toekomst bestendig te maken en tegemoet te komen aan de wensen van de gebruikers.

MOOR vertrouwd & vernieuw(en)d

MOOR vertrouwd & vernieuw(en)d

op 07 oktober 2014 in MOOR Nieuws, Actueel

De openbare ruimte, met hierin de ondergrondse infrastructuur in het bijzonder, krijgt steeds meer aandacht. Leveringszekerheid van voorzieningen, kostenbeheersing en het beperken van overlast staan steeds nadrukkelijker op de (politieke) agenda. Dit hebben wij ook gemerkt aan de ondersteuningsvragen die we regelmatig ontvangen. Vanuit de ontwikkelingen en de behoeften die er bestaan in de markt, willen we nog meer bijdragen aan een leefbare en veilige openbare ruimte door regie en samenwerking rond werkzaamheden in de openbare ruimte te versterken, met minder overlast en zo laag mogelijke kosten tot gevolg.

Om aan deze ambitie nu en in de toekomst verder invulling te kunnen geven en om onze klanten nog beter te kunnen ondersteunen, is besloten om te kiezen voor een nieuw logo inclusief nieuwe slogan en bijbehorende nieuwe huisstijl.

Deze huisstijlverandering is als het ware de visuele vertaling en staat symbool voor de vernieuwing. Met trots presenteren wij u hierbij het resultaat.

Terugblik op geslaagd MOOR Congres

Terugblik op geslaagd MOOR Congres

op 19 november 2014 in MOOR Nieuws, Actueel, MOOR Congres

Donderdag 13 november jl. vormde Media Plaza met haar innovatieve en futuristische uitstraling het decor van het MOOR Congres. Het MOOR Congres had tot doel om een integrale aanpak van de ondergrondse infra te bevorderen en stond in het teken van “samen werken”.

MOOR verdiept zich in straatwerkkosten

MOOR verdiept zich in straatwerkkosten

op 02 oktober 2014 in MOOR Nieuws, Actueel, Platform

Een belangrijke mogelijkheid van het MOOR Platform is, dat met dit platform de ‘straatwerkkosten’ tussen gemeenten en netbeheerders kunnen worden verrekend.

In de afgelopen jaren zijn, met het aansluiten van 140 gemeenten op MOOR, deze kosten veelvuldig onderwerp van discussie geweest. MOOR vond het dan ook hoog tijd voor een verdiepingssessie door een expert op dit gebied.

Terug naar boven